HLAVNÍ UDÁLOST

ÚTERÝ 29. 9. | FORUM KARLÍN

Zahajte s námi Týden inovací ČR 2020 v úterý
29. 9. od 8:00 do 19:00 ve Foru Karlín v Praze. Těšit se můžete na veletrh se semináři a na mezinárodní konferenci s předními řečníky a to vše na jednom místě!

SOUČÁSTÍ HLAVNÍ UDÁLOSTI JE

VELETRH
SE SEMINÁŘI

Virtuální realita, roboti, nanotechnologie a mnoho dalšího. Veletrh představí firmy, které znamenají špičku v inovacích nejen v České republice! V ceně vstupného je i možnost zúčastnit se skvělých inspirativních seminářů, které se budou konat v pražském Foru Karlín.

I v letošním ročníku Inovativního veletrhu pro Vás máme připraveny ty nejzajímavější novinky z oblasti inovací v ČR i zahraničí! Stejně tak se můžete těšit na skvělé a inspirativní semináře, které jsou zahrnuté v ceně vstupenky. Jako návštěvníci objevíte nejnovější inovace a získáte nové kontakty i dodavatele inovativních služeb a produktů. Jedním z témat veletrhu budou inovativní nástroje a postupy pro minimalizaci výrobních nákladů a dopadů na životní prostředí. Dále se můžete těšit i na inovace z oblasti VR i AR, budete si moci vyzkoušet AI jógu a osaháte si i technologie související se zdravým spánkem. Samozřejmostí je chill zóna, kde budete mít možnost ochutnat plantbased sea food od našich německých partnerů, odpočinout si a diskutovat o inovacích a jejich dalším vývojem.

Harmonogram seminářů 29. 9. 2020

8:30 Registrace

9:10 - 10:10 Export: how to calculate business potential when entering a foreign market?

Go bankrupt in excel rather than in real life. Presentation with real-life cases from export experts. Hands-on presentation on how to build a mini business case around entering a new market:

- Market sizing estimation based on Google’s and Facebook’s data
- Cost and budget estimation by channels, calculating break-even points and different scenarios
- Fitting a marketing action plan that fits your business goals
- Gathering low-hanging fruits 

Přihlásit

9:15 - 10:30 Internet věcí ve službách sociálního inženýrství. Jak ochránit soukromí ve firmě?

Čím výše šplháme po kariérním žebříčku, tím atraktivnějším cílem jsme pro hackery. V našem workshopu vám nebudeme mazat med kolem pusy řečmi o tom, že jste v bezpečí. Řekneme vám ale vše, co musíte vědět, abyste měli v boji proti hackerům šanci. Pojďte se s námi podívat na to, jak vypadala korporátní špionáž v minulosti, jaké jsou aktuální hrozby a jak mohou hackeři vaši firmu napadnout i prostřednictvím něčeho tak jednoduchého, jako je květináč.

Přihlásit

9:20 - 10:20 Jak úspěšně implementovat umělou inteligenci do businessu

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) dnes v menší či větší míře zasahuje do celé řady odvětví. Může vylepšit logistický systém, detekovat podvody např. v pojišťovnictví, sehrát za vás šachovou partii nebo doporučit výběr seriálu na Netflixu. Tím to ale zdaleka nekončí. Společně se podíváme na možnosti, které dnes AI nabízí, objevíme nové příležitosti pro její aplikaci v praxi. Ukážeme si příklady úspěchů i neúspěchů při implementace AI a poodkryjeme, co nabídne do budoucna. Přemýšlejte o ní v kontextu vašeho businessu, abyste ji správně uchopili a přinášela přidanou hodnotu právě vám.

Přihlásit

9:30 - 10:30 Smart Lighting – Nabíjecí infrastruktura – Smart Grid sítě

Zajímáte se o nové trendy v energetice, oslovují vás témata jako Smart metering, Smart lighting, e-mobilita a její podpora? Nejen na tato témata se můžete těšit na semináři, který se dotkne i digitalizace rezidenčního trhu, smart grid sítí, ukládání energie nebo inteligentních kamerových systémů. Dozvíte se také o praktických zkušenostech z realizace uvedených řešení a rádi se s vámi podělíme i o naše představy o budoucnosti energetiky jako celku.

Přihlásit

10:25 - 11:15 „Vodík- Palivo Přítomnosti?“

Blíží se konec automobilů, které jezdí na benzín? Co budeme tankovat na čerpacích stanicích budoucnosti? Nové desetiletí sice slibuje ohromný rozmach vodíkových technologií, první vodíkové čerpačky v Česku se ale dočkáme až letos! Je vodíková ekonomie reálnou vizí nebo pouhou fantazií snílků o bezemisní dopravě? Přijďte na workshop Ing. Václava Bystrianského z UniCRE, zjistěte, jaké překážky nás ještě čekají na cestě za čistou dopravou, a odhalte, zda je vodík skutečně palivem budoucnosti!

Přihlásit

10:35 - 11:35 eCommerce a jeho vývoj nyní a v blízké budoucnosti

V rámci semináře vám zástupci společnosti VISA představí jaké regulace EU ovlivňují placení na internetu (SCA), jak je možné tuto regulaci využít jako konkurenční výhodu a kde, je zde prostor pro start-upy. Dále si představíme, jaké vůbec jsou možnosti platby na internet a s jakými inovacemi se v této oblasti setkáme v následujících měsících.

Přihlásit

10:45 - 11:45 1. Maker Movement in the Czech Republic. 2. Maker Culture in Education – practical experience from Central Bohemia

1. Topic - Maker Movement in the Czech Republic

Jiří Zemánek

How the growth of maker faires and maker spaces in the Czech Republic nurtures creativity and supports innovations, education, communities, and entrepreneurship.

2. Topic - Maker Culture in Education – practical experience from Central Bohemia

Athziri Moreno Romo M.A.

Presenting the practical experience (challenges and results) of the pilot project of the Digital Fabrication Lab in Central Bohemia. A successful proven pedagogical approach to foster maker culture in teachers and students for developing key competencies for information society and knowledge-based economies.

Přihlásit

10:45 - 11:45 Firemní data: To nejcennější pro budoucnost svého businessu už máte

Data o vašem businessu jsou jako tajná receptura rozptýlená napříč celou firmou. Víte ale, kde jsou uložena, kde vznikají a jak se zpracovávají? A jak ovlivní firmu to, že tyto vědomosti zmizí s odchodem klíčových pracovníků? Náš seminář na tyto otázky odpoví a také napoví, jak může automatická správa podnikových metadat zajistit zásadní snížení IT nákladů a získání významné konkurenční výhody.

Přihlásit

11:25 - 12:25 Jak připravit generace pro budoucí inovace

Podporuje vůbec český vzdělávací systém tvořivost a inovace?

Proč je i při vzdělávání důležité si věci sám vyzkoušet a zažít na vlastní kůži? Jak společně můžou science centra a technologické společnosti vychovat nové Mendely, Wichterle a Holé? V druhé polovině semináře proběhnou ukázky hands on aktivit.

Přihlásit

11:50 - 12:50 5G - budoucnost pro digitální města

Přichází telekomunikační "revoluce" ve formě 5G sítí. Kde, jak, a hlavně kdy bude spuštěna, se dozvíte v tomto semináři, který povede ředitel provozu sítě společnosti CETIN, Petr Holý. Kromě toho se dozvíte, jak 5G sítě fungují, co je nezbytné pro jejich výstavbu, jaké možnosti přináší a co nás v rámci telekomunikací čeká v budoucnu.

Přihlásit

12:00 - 13:00 Inovativní způsoby financování podnikatelských a infrastrukturních projektů

V rámci nové strategie Českomoravské záruční a rozvojové banky se její aktivity rozšiřují z podpory segmentu malých a středních podniků na celkovou aktivitu v rámci cílů hospodářské politiky státu a to především v oblastech sektorů infrastruktury, energetiky, digitalizace, sociálního podnikání a dalších v závislosti na investiční priority státu. Jedním ze stavebních kamenů této strategie je ČMZRB Investiční. Ta umisťuje veřejné prostředky do specifických oblastí soukromého kapitálu. Dalším prvkem ve strategii je Národní rozvojový fond, jehož misí je efektivní zapojení zdrojů z privátní sféry.

Přihlásit

12:00 - 13:00 Soukromý sektor a Inovace jako klíčová hnací síla udržitelného rozvoje

Hledáte uplatnění pro své inovace? Napadlo vás, že inovativní podnikatelské záměry mohou přispět k řešení rozvojových problémů? Zajímáte se o rozvojové trhy? Seznamte se s „Programem rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ České rozvojové agentury, jehož cílem je motivovat malé a střední české podniky k přenosu inovativních myšlenek, které mají potenciál řešit rozvojové výzvy v partnerských zemích. Zjistíte, kdo a jak se může o finanční podporu v rámci tohoto programu přihlásit. Projektový manažeři vás seznámí s již podpořenými projekty, které mohou sloužit jako zdroj inspirace a v neposlední řadě budete mít možnost s námi konzultovat své nápady.


Podnikatelský sektor a Inovace jsou klíčovou hnací silou udržitelného rozvoje. Důvodem je skutečnost, že udržitelný rozvoj je naléhavou otázkou, která vyžaduje okamžitou akci a nové způsoby řešení ze strany vlád, průmyslu a společnosti jako celku. Právě inovace mohou vést k transformaci jednotlivců, organizací, dodavatelských řetězců a komunit směrem k udržitelné budoucnosti. Při naplňování Cílů udržitelného rozvoje je nutná společná snaha nás všech, včetně zapojení soukromého sektoru. Právě soukromý sektor bývá často nositelem inovací a jeho zapojení do udržitelného rozvoje je jednou ze základních podmínek pro odstranění chudoby. Vždyť devět z deseti pracovních míst v rozvojových zemích je vytvořeno právě soukromým sektorem. Rozvojové trhy zároveň představují velkou příležitost pro malé i velké firmy, které se chystají rozšířit své působení. A protože hraje soukromý sektor v mezinárodním rozvoji nezaměnitelnou roli, je cílem Programu B2B motivovat malé a střední české podniky k přenosu inovativních myšlenek, které mají potenciál řešit rozvojové výzvy v partnerských zemích. Program tak podněcuje české firmy k založení obchodního partnerství s lokálními partnery, a tím i poskytnutí nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele, přenos know-how, technologií a v neposlední řadě i evropských standardů a kvality.“

Přihlásit

12:35 - 13:35 Možnosti jak expandovat a rozvíjet inovace ve firmách

Hledáte ve svých společnostech rezervy, problémy či inovační příležitosti k realizaci změn, které vedou k rozvoji a růstu firmy či k vývoji nových produktů? Nebo vás trápí optimalizace produkce, kterou nejste schopni vlastními silami vyřešit? Středočeské inovační centrum představí své aktivity, které mohou nastartovat či vnést nové vize do vašeho podnikání. Seznámíte se s možnostmi podpor SIC Platinn, SIC Connect, inovační vouchery, kreativní vouchery, startupové vouchery a mj. představíme úspěšné case study. Využijte možnosti pro svůj rozvoj.

Přihlásit

13:00 - 16:00 Patří plast do odpovědné budoucnosti?

[CZ] Patří plast do odpovědné budoucnosti?

Zajímá vás vývoj našeho vztahu s plastem? Bude z něj dobrý sluha nebo zlý pán? Přijďte do Kotelny k diskuzi u kulatého stolu „Patří plast do odpovědné budoucnosti?“, poslechněte si významné experty a zapojte se do debaty. Dovíte se víc například o praktickém využití technologie pyrolýzy nebo očekávaných opatřeních a jejich předpokládaném dopadu na byznys i spotřebitele. Tato jedinečná událost uzavírá druhou sérii vzdělávajícího programu „Let’s talk about it” s moderátorem Michaelem Londesboroughem, který vás provede i touto diskuzí. Těšíme se na Vás!

Program:

13:00-13:45 - Registrace, malé občerstvení

13:45 - Úvodní slovo, uvítání hostů

14:00 - Zahájení Kulatého stolu

15:00-16:00 - Dotazy, diskuze, networking

Přednášející:

Robert Suchopa - Robert je ze své pozice manažera výzkumných a vývojových projektů chemické recyklace zodpovědný za koordinaci výzkumně-vývojových aktivit v této oblasti ve skupině Unipetrol. Chce přispět k většímu uplatnění technologií chemické recyklace jako nástroje ke zavedení plastů do cirkulární ekonomiky v České republice. Spolupracuje s různými subjekty od institucí pro výzkum a vývoj, přes dodavatele technologií až po společnosti působící v odpadovém hospodářství. Vystudoval chemii a technologii pro oblast zpracování ropy a následné výroby paliv a petrochemikálií (titul Ing. na VŠCHT Praha). Pro svou současnou roli nasbíral cenné zkušenosti především během čtyřletého působení v R&D v automotive sektoru významné mezinárodní společnosti.

Vojtěch Vosecký - Vojtěch je jedním z předních odborníků na cirkulární ekonomiku v České republice. Vystudoval environmentální inženýrství a podnikání na holandské Wageningen University, pomohl založit INCIEN, ve kterém působil přes 4 roky, a podobným tématům se věnoval i v Evropském parlamentu. Momentálně vede v Praze expertní skupinu pro cirkulární ekonomiku a pracuje s řadou dalších organizací. Vojtěch je členem nadnárodní organizace Circular Economy Club.

Aleš Bláha - Člen představenstva Pražských služeb a místopředseda představenstva asociace STEO, Aleš Bláha, vystudoval chemické inženýrství na Friedrich-Alexander-Universität v Erlangenu v roce 1990. Poté tam pracoval jako výzkumník na 2. katedře technické chemie. V roce 1992 zde obhájil svou disertační práci a získal titul Dr.-Ing. Od roku 2006 je ředitelem pražského Zařízení energetického využití odpadů, kde úspěšně řídil projekty DeDiox a Kogenerace s DeNOXem. Od roku 2018 řídí rekonstrukci ZEVO Malešice, jejíž ukončení je plánováno na konec roku 2021.

Jiří Kotek - Jiří Kotek zastává od roku 2016 pozici ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Vystudoval materiálové inženýrství na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Zabývá se vztahy mezi mechanickým chováním a strukturou polymerních materiálů. Je autorem nebo spoluautorem více než sedmdesáti odborných publikací. Od roku 2013 působí v Ekonomické radě AV ČR. Jiří Kotek je členem Inženýrské akademie ČR a České společnosti chemické. Je národním zástupcem ČR v Evropské polymerní federaci (European Polymer Federation, EPF). V únoru 2019 byl zvolen na post předsedy EPF pro období 2020-2021.

Jeffrey Osterroth - Jeffrey je generálním ředitelem skupiny ATOZ, zajišťující B2B komunikaci v oblastech maloobchodu, logistiky, obalového průmyslu, HoReCa, farmacie a marketingu v Čechách i na Slovensku prostřednictvím tištěných B2B médií, pořádáním kongresů a dalších B2B akcí a různých digitálních projektů (webových portálů, newsletterů, profilů na sociálních sítích). Jeffrey také vede divizi ATOZ Packaging, do které patří Svět balení- nejrozšířenější tuzemský časopis o obalovém průmyslu a největší kongres obalového průmyslu- OBALKO.


[EN] Do Plastics Fit into a Responsible Future?

Are you interested in the evolution of our relationship with plastic? Will it be a good servant or a bad master? Come to Kotelna for the roundtable discussion “Do Plastics Fit into a Responsible Future?”, listen to noted experts and join in on the debate. Find out more about applying pyrolysis technology in practice, anticipated regulations and their impact on both business and consumers and much more. This one of a kind event will close the second season of the educational program “Let’s talk about it” with moderator Michael Londesborough, who will also guide through this discussion. Looking forward to seeing you there!

Schedule:

13:00-13:45 - Registration, small refreshments

13:45 - Introduction, ugest welcome

14:00 - Roundtable beginning

15:00-16:00 - Questions, discussion, networking

Speakers:

Robert Suchopa - Robert’s position as manager of chemical recycling research and development projects makes him responsible for coordinating research and development activities in this area for the Unipetrol Group. His goal is to contribute to chemical recycling becoming a tool to help make plastics more sustainable in the Czech Republic. He collaborates with subjects from research and development, technology suppliers to companies active in the waste management sector. He completed his studies in crude oil processing chemistry and technology and subsequent fuel and petrochemical manufacturing (Engineer title from UCT Prague). He earned valuable experiences for his current role during his four year R&D tenure in the automotive sector of a significant international company.

Vojtěch Vosecký - Vojtěch is one of the top circular economy specialists in Czech Republic. He completed his environmental engineering and business studies at the Wageningen University in Holland, co-founded INCIEN, where he operated for over 4 years and worked on related issues in the European Parliament. He currently leads an expert team on circular economy for the city of Prague and collaborates with numerous other organizations. Vojtěch is a member of the international Circular Economy Club.

Aleš Bláha - Member of the Pražské služby Board of Directors and Vice Chairman of the Board of Directors of the STEO Association, Aleš Bláha completed his chemical engineering studies at the Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen in 1990. He continued to work as a researcher at the 2nd Department of Technical Chemistry and defended his dissertation there in 1992, earning the title Dr.- Ing. He has been director of the Prague Facility for Energy Recovery from Waste since 2006, successfully managing the DeDiox and the Cogeneration with DeNOx projects. As of 2018, he has been managing the reconstruction of the WtE Malešice, which is planned to be finished by the end of 2021.

Jiří Kotek - Jiří Kotek has been director of the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR since 2016. He completed his material engineering studies at the Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague. Today he deals with the relationships between polymer material structure and mechanical behavior. Jiří has authored and co-authored more than seventy expert publications. He has acted on the Economic Council AS CR since 2013. Jiří Kotek is a member of the Engineering Academy CR and the Czech chemical society. He is the Czech national representative in the European Polymer Federation (EPF) and in February 2019 was elected chairman of the EPF for the term 2020-2021.

Jeffrey Osterroth - Jeffrey is the general manager of ATOZ Group, which provides B2B communication for the retail, logistics, packaging, HoReCa, pharmaceutical and marketing communities in Czechia and Slovakia via B2B magazines, congresses and other B2B events, and various online projects (web portals, newsletters, social media profiles). Jeffrey also directly manages ATOZ’s packaging division, which includes the countries' leading packaging magazine, Svět balení (World of Packaging), and the largest packaging congress, OBALKO.

Přihlásit

13:05 - 14:05 Proč je Oracle Cloud unikátní?

Přestože Oracle databáze běží u naprosté většiny firemních zákazníků po celém světě, málokdo ví, že Oracle je také poskytovatelem cloudových služeb. Oracle Cloud je vytvořen pro podniky, které vyžadují výpočetní výkon a snadnou migrací svých on-premises aplikací do cloudu. Oracle Cloud má v několika oblastech unikátní nabídku služeb jako je infrastruktura (compute), platforma (integrace, analytické úlohy, data science, vývojové nástroje apod.) až po firemní aplikace (ERP, CX, HCM). Ukážeme vám na konkrétních příkladech zákaznických referencí, proč tvrdíme že Oracle cloud je unikátní.

Přihlásit

13:15 - 14:15 Digitalizace obchodních transakcí - jednoduše, rychle, bezpečně s we.trade

Seminář České spořitelny vás seznámí s principy obchodování pomocí digitální platformy we.trade. Jde o mechanismus využívající technologii blockchainu, který umožňuje realizovat domácí a zejména zahraniční obchody mezi firmami hladce, jednoduše a důvěryhodně. Je vhodný pro všechny, kdo v obchodování využívají služeb „trade finance“ čili zapojují třetí stranu (nejčastěji to bývá banka odběratele).Spolu s Barborou a Tomášem se na vás těší ještě Pavel Svoboda, senior analytik v útvaru Denní bankovnictví pro korporátní klienty České Spořitelny, který v rámci projektu we.trade připravoval technické i procesní připojení platformy do prostředí České spořitelny.

Digitální a automatický způsob sjednání, zajištění a financování obchodních transakcí je transparentní, bezpečný a šetří váš čas i náklady. To vše dohromady má v sobě velký potenciál růstu objemu obchodu vaší firmy. Na we.trade lze např. podrobně sledovat celý průběh zakázky a nastavit si notifikace či alerty. Přístup na portál mají firmy výhradně přes svou banku, jde tedy o bankou prověřené firmy, což snižuje rizika nedodržení platebních podmínek smlouvy. Platba se realizuje, až když jsou splněny všechny podmínky vypořádání. Dohodnou-li se na tom účastníci obchodu, může za zaplacení zboží ručit dodavateli banka odběratele.

Přihlásit

13:15 - 14:15 Bezpečná práce na dálku v době koronavirové pandemie i po ní…

Na jaře tohoto roku byla velká část firem postavena před problém masivního přesunu zaměstnanců na práci z domova.

Nyní se situace opakuje, ale firmy dnes mají více času provést potřebná opatření pro efektivní a bezpečný přístup zaměstnanců k firemním zdrojům.

V prezentaci se dozvíte jak se koronavirová opatření promítla do aktuálních kybernetických hrozeb,  jak se efektivně bránit a jak zajistit přístup k firemním datům bezpečně i z prostředí domácích kanceláří.

Přihlásit

13:50 - 14:50 Jak posunout Česko k masivnímu využití solární energie

Co nám brání a co nás motivuje v masivním využití solární energie na rodinných domech. Jak připravit fungující nabídku pro majitele nemovitostí? Je to byznys pro banky? Znamená to pro energetické firmy ohrožení nebo příležitost? Co může udělat stát a proč by měl?

Přihlásit

14:20 - 15:20 Jak se dělá počítačová hra aneb pojdťe s námi do středověku!

Warhorse Studios bylo založeno v roce 2011 partou zkušených veteránů českého herního průmyslu. Náročné období shánění vydavatele pro první titul skončilo neúspěchem, a proto se vývojáři v roce 2014 obrátili s prosbou o podporu na komunitu. Hráči nakonec v třetí nejúspěšnější kampani na Kickstarteru poslali neuvěřitelnou sumu 1.1 milionu liber. Tým se díky tomu mohl rozšířit na 120 lidí a v únoru 2018 spatřila světlo světa RPG hra Kingdom Come: Deliverance, které se doposud prodalo přes tři miliony kopií na celém světě. O tom, jak náročný je vývoj takové hry, jak uřídit prudce rostoucí počet vývojářů ve firmě a jak to nakonec celé dopadlo, bude přednášet Martin Klíma, výkonný producent a spoluzakladatel Warhorse Studios, který byl za svůj celoživotní přínos hernímu průmyslu v roce 2018 uveden do síně slávy. Více najdete na https://warhorsestudios.cz/

Přihlásit

14:30 - 15:30 Dieta pro planetu: Low Carb, High Volt

Dýchá, šumí, hučí, zvoní, rozpíná se, kope a nikdy nespí. Naše planeta potřebuje hodně energie, ale v posledních letech ji nekrmíme zrovna zdravými věcmi – spálené uhlí, plastová voda a dezerty z odpadků. Jak dostat Zemi do rovnováhy, aby to s námi dlouho vydržela? Jak podnikat a pomáhat přitom zlepšovat klima?

Pojďme společně s inovátory a energetiky hledat tu nejlepší dietu pro naši planetu, která vás finančně nezruinuje, ale naopak postrčí k novým ziskům. Málo karbonu a hodně zelených voltů?

Baví vás business, udržitelnost a inovace, ale o energetice nic nevíte? Tak to jste tu správně. Přidejte se k naší diskusi a dozvíte se, jak zužitkovat, vyrábět, sdílet a obnovovat elektřinu ve vaší firmě, čtvrti nebo sdílených kanceláři, tak aby to dávalo smysl ekonomicky i ekologicky. Představíme recepty, které můžete zkusit hned zítra.

Přihlásit

14:30 - 15:30 Budoucnost s bankovní identitou & budoucnost plateb

Pracujeme na tom, aby se z bankovní identity stal běžný prostředek pro online ověření a elektronický podpis. Kde všude se s bankovní identitou budeme setkávat a v čem nám zjednoduší život? A budeme díky ní moci rovnou i jednoduše zaplatit?

Přijďte se s bankovní identitou lépe seznámit a zjistit, jak ji můžete využít ve svém podnikání. Na závěr se s vámi podělíme o příběh našeho týmu, který vyvíjel a nasazoval službu Můj příjem. Co jsme se při tom naučili a kde jsme narazili? Těšíme se na vás! Filip Haering, Petr Zíma a Bohumil Dvořák.

Přihlásit

15:10 - 16:20 Prodej a nákup nábytku z druhé ruky. Nastal čas na inovaci?

Nepotřebné křeslo z pokoje pro hosty. Nebo stůl, židle a lampa ze studentského bytu. Někdo to má… a nechce to. A jiný by to zase užil. Ale jak to všechno propojit?

Pojďme společně s inovátory, specialisty na udržitelnost a specialisty na digitální technologie hledat způsob, jak zlepšit cesty nábytku mezi lidmi. Pojďme prozkoumat nástroje, které jsou dostupné na českém trhu pro peer-to-peer obchodování s nábytkem a bytovými doplňky, a zhodnotit, jak efektivně se jim daří dávat nábytku druhý život. A nahlédněte do laboratoře IKEA, kde se možná rodí nový fenomén v oblasti obchodu s nábytkem z druhé ruky.

Vy jako účastníci budete vyzváni aktivně vstoupit do diskuse a podílet se tak na testování a ladění tohoto řešení IKEA. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen na 20.

Workshop je vhodný pro všechny, které zajímá téma nábytku z druhé ruky a jeho spletitých, často ne úplně zmapovaných cest mezi lidmi v internetové džungli. Workshop si obzvlášť užijete, pokud je vám blízké téma udržitelnosti.

Přihlásit

15:35 - 16:35 40 tisíc tun objemného odpadu a jejich budoucnost v cirkulární Praze

Dokáže dobrý design veřejné služby zachránit skříň nebo lampu před cestou na skládku? Jaká je vlastně hodnota věcí, které vy už nechcete?


Magistrát hl. města Prahy spolupracuje s inovační agenturou IdeaSense a využívá “human-centered designu” k vývoji služeb, které městu umožní zefektivnit ekosystém služeb kolem svozu odpadu a překlopit jeho fungování částečně do cirkulární ekonomiky. Naše práce navazuje na potřeby občanů a snaží se designem služeb umožnit lidem udržitelnější chování - ekologicky, ekonomicky i sociálně. Přijďte na workshop nahlédnout do projektu a přidat své nápady.

Přihlásit

15:45 - 16:45 Virtuální průvodce SmartGuide pro bezpečný restart turismu

Cestování ruch před Covidem jen v ČR zaměstnával 250 tisíc lidí a generoval přes 150 miliard Kč ročně. Sektor musíme zachránit, ale nechceme, aby přeplněný Karlův Most, kde se tlačí davy turistů z celého světa, se stal líhní pro další vlny pandemie. Startup absolventů ČVUT, SmartGuide, řeší tento problém pomocí virtuálního průvodce. Používají technologie od geolokace, syntézy hlasu přes big data analytiku a personalizaci, až po avatara v rozšířené realitě, aby turisty provedli bezkontaktně bezpečně mimo davy – a ještě k tomu tak, aby si to užil. Tvoří se v ČR budoucnost cestování?

Přihlásit

16:30 - 17:40 Jak vytáhnout nábytek hrobníkovi z lopaty

Věděli jste, že obyvatelé Prahy vyprodukují ročně skoro 30 000 tun objemného odpadu, z čehož až 70 % tvoří odpad z nábytku a vybavení domácnosti? Co když nezanedbatelná část tohoto objemu míří na sběrné dvory předčasně?

Pojďte s námi prozkoumat, jak nábytek zachránit před cestou na sběrný dvůr, když ještě může někomu dobře posloužit. Alternativních cest nábytku je celá řada. Kamenné či internetové second handy, renovace, nábytkové banky pro potřebné, charity a další. Jak ale předat informaci o všech možnostech lidem, kteří aktuálně řeší, kam s nepotřebným nábytkem v Praze?

Na workshop přineseme prototyp portálu na bázi „infotainmentu“, kombinace zábavného obsahu s edukačními prvky, který může Pražany inspirovat k tomu, aby dali nábytku druhý, třetí nebo i další život.

Vy jako účastníci workshopu budete vyzváni aktivně vstoupit do diskuse, a podílet se tak na testování a ladění tohoto řešení. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen na 20.

Workshop je vhodný pro všechny, které zajímá téma nábytku z druhé ruky, fenomén reuse a téma využívání druhotných surovin. Workshop si obzvlášť užijete, pokud je vám blízké téma udržitelnosti a zajímá vás, co se stane s vaším oblíbeným kancelářským sofa poté, když za ním zaklapnou dveře dodávky vyklízecí služby.

Seminář probíhá v rámci iniciativy Změna k lepšímu.

Přihlásit

16:50 - 17:50 SAMSUNG DIGITAL SIGNAGE - jednoduchá, bezpečná a efektivní digitální komunikace

Tištěná a psaná reklama či komunikace začíná být postupně vytlačována pojmem Digital Signage. Přijďte se proto seznámit s řešením SAMSUNG, které Vám zjednoduší pracovní procesy a usnadní komunikaci jak uvnitř Vašeho podniku tak směrem ven k Vašim zákazníkům. Ukážeme Vám řešení, se kterým se stále více častěji setkáváte v každodenním životě, a které i Vám může pomoci rozvinout business. Připojte se k SAMSUNG Signage semináři a vstupte do světa chytrých displejů.

Přihlásit

17:00 - 19:00 Red Bull Basement Workshop (29. 9. 2020)

Red Bull Basement je globální výzva pro podnikavé studenty. 

Na Red Bull Basement Workshopu se dozvíš, jak by měl vypadat minutový pitch nebo podle čeho vybereme projekt, který pojede na globální workshop. Hledáme nejlepší studentský nápad v ČR. 

Prosíme, aby se na workshop hlásili pouze studenti vysokých škol. 

www.redbull.cz/basement 


Přihlásit

17:50 - 19:00 Prodej a nákup nábytku z druhé ruky. Nastal čas na inovaci?

Nepotřebné křeslo z pokoje pro hosty. Nebo stůl, židle a lampa ze studentského bytu. Někdo to má… a nechce to. A jiný by to zase užil. Ale jak to všechno propojit?

Pojďme společně s inovátory, specialisty na udržitelnost a specialisty na digitální technologie hledat způsob, jak zlepšit cesty nábytku mezi lidmi. Pojďme prozkoumat nástroje, které jsou dostupné na českém trhu pro peer-to-peer obchodování s nábytkem a bytovými doplňky, a zhodnotit, jak efektivně se jim daří dávat nábytku druhý život. A nahlédněte do laboratoře IKEA, kde se možná rodí nový fenomén v oblasti obchodu s nábytkem z druhé ruky.

Vy jako účastníci budete vyzváni aktivně vstoupit do diskuse a podílet se tak na testování a ladění tohoto řešení IKEA. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen na 20.

Workshop je vhodný pro všechny, které zajímá téma nábytku z druhé ruky a jeho spletitých, často ne úplně zmapovaných cest mezi lidmi v internetové džungli. Workshop si obzvlášť užijete, pokud je vám blízké téma udržitelnosti.

Přihlásit

SOUČÁSTÍ HLAVNÍ UDÁLOSTI JE

MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE

Mezinárodní konference k inovacím pro firmy, kterou Česká republika ještě nezažila!

Vstupenky

Více informací

Méně informací

Těšte se na top řečníky z celého světa. Představí Vám nejnovější inovace pro Váš byznys, promluví o vývoji umělé inteligence i o tom, jak co nejlépe využít cirkulární ekonomiku pro Váš růst.

Mezinárodní konference se uskuteční v úterý 29. září 2020 od 9:00 do 16:00 v pražském Foru Karlín.

PROGRAM KONFERENCE

08:30 - 9:00 Slavnostní zahájení konference a Týdne inovací České republiky 2020

09:00 - 10:30 UNIPETROL ORLEN Panel I: Inovace pro udržitelný rozvoj

 • Londesborough

  UK

  MICHAEL
  LONDESBOROUGH

  Moderátor, vědec Akademie věd ČR a brand ambasador společnosti Unipetrol

  x

  MICHAEL LONDESBOROUGH

  Moderátor, vědec Akademie věd ČR a brand ambasador společnosti Unipetrol

  Michael Londesborough je výzkumník Ústavu anorganické chemie AV ČR. V minulosti působil jako konzultant společnosti Semequip Inc. V roce 2015 zveřejnil svůj unikátní vynález prvního boranového laseru, jehož používání oproti komerčně dostupným laserům vede ke snížení nákladů, provozních rizik a tím i environmentálních dopadů. Spolupracuje na projektech s British Council a na popularizačních projektech AV ČR. Je předsedou Ústavu anorganické chemie AV ČR a autorem více než 45 odborných článků, spoluautorem 2 publikací a majitelem jednoho mezinárodního patentu. Je několikanásobným vítězem soutěže Nejlepší mladý chemik, vítězem ceny Cryptur a laureátem čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy. Michael má doktorát z univerzity v britském Leeds.

  Shuckburgh

  UK

  EMILY
  SHUCKBURGH

  Ředitelka společnosti Cambridge Zero na University of Cambridge

  x

  EMILY SHUCKBURGH

  Ředitelka společnosti Cambridge Zero na University of Cambridge

  Matematička, klimatoložka a členka Darwin College, členka Cambridge Institute for Sustainability Leadership, spolupracovnice Centra pro vědu a politiku a člen britského antarktického průzkumu.

  Vede Centrum pro doktorské studium UKRI v oblasti aplikace AI při studiu environmentálních rizik (AI4ER). Do dubna 2019 vedla britský národní výzkumný program o jižním oceánu a jeho úloze v podnebí (ORCHESTRA) a byla zástupkyní vedoucí týmu pro polární oceány a vedoucí skupiny pro vědecké údaje v britském antarktickém průzkumu. V minulosti pracovala v École Normale Supérieure v Paříži a na MIT.

  Je členkou Královské meteorologické společnosti a spolupředsedá jejich Climate Science Communications Group. Rovněž působila jako poradce vlády Spojeného království jménem Rady pro výzkum přírodního prostředí. V roce 2016 získala OBE za služby pro vědu a veřejnou komunikaci vědy. Je spoluautorkou knihy HRH The Prince of Wales a Tony Juniper z knihy Ladybird Book on Climate Change.

  Orság

  NL

  ANDREA
  ORSÁG

  Spoluzakladatelka MissionC, organizace s misí urychlit celosvětově přechod na cirkulární ekonomiku

  x

  ANDREA ORSÁG

  Spoluzakladatelka MissionC, organizace s misí urychlit celosvětově přechod na cirkulární ekonomiku

  Andrea je spoluzakladatelkou a partnerem v MissionC, organizace zaměřené na strategické poradenství založené v Amsterdamu s misí urychlit přechod na oběžnou ekonomiku v celosvětovém měřítku. Jako konzultantka má více než 10 leté zkušenosti kombinující meziodvětvové řízení rizik, strategie a řízení změn, jak pro komerční sektor, tak pro neziskové organizace v mezinárodním měřítku. Působí také jako přednášející, hostující lektorka, moderátorka a facilitátorka témat souvisejících s Circular Economy & Sustainability.

  Brennan

  IRL

  GERALDINE
  BRENNAN

  Vedoucí manažerka programu cirkulární ekonomiky ve společnosti Irish Manufacturing Research (IMR)

  x

  GERALDINE BRENNAN

  Vedoucí manažerka programu cirkulární ekonomiky ve společnosti Irish Manufacturing Research (IMR)

  Doktorka Geraldine Brennan je vedoucí manažerkou programu cirkulární ekonomiky ve společnosti Irish Manufacturing Research (IMR) an Enterprise Ireland and IDA Supported Technology Centre. IMR je sekretariátem CIRCULÉIRE – národní platformy pro cirkulární výrobu. Geraldine je držitelkou titulu PhD v oboru strategického řízení a managementu, magisterského titulu v oblasti podnikání a životního prostředí z Imperial College London, a je také absolventkou University College Dublin (UCD) s bakalářským titulem v oboru Politika a filozofie. Rozsáhle přednášela o cirkulárních obchodních modelech a škálování cirkulárních inovací, autorských článcích, inovačních postřezích a nástrojích pro cirkularitu. V roce 2015 obdržela Geraldine mezinárodní cenu Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum v Německu za vynikající mezioborový výzkum v oblasti udržitelného rozvoje. Geraldine také zastává čestné hostující pozice na Imperial College London, Middlesex University Business School.

 • Suchopa

  CZ

  ROBERT
  SUCHOPA

  Výzkumný a vývojový pracovník, UniCRE (expert na chemickou recyklaci)

  x

  ROBERT SUCHOPA

  Výzkumný a vývojový pracovník, UniCRE (expert na chemickou recyklaci)

  Ing. Robert Suchopa je vedoucí projektu PYREKOL v Unipetrol vzdělávacím centru- UniCRE. Cílem projektu je uvést koncept chemické recyklace plastů do reálné praxe. Robert v projektu pokrývá široké spektrum aktivit od vědecké činnosti a realizace experimentů na existujících jednotkách v Unipetrolu přes projektové řízení po osvětové činnosti. Doufá, že svou prací přispěje k zásadním změnám v nakládání s plastovým odpadem.

  Jonášová

  CZ

  SOŇA
  JONÁŠOVÁ

  Ředitelka Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)

  x

  SOŇA JONÁŠOVÁ

  Ředitelka Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)

  Soňa Jonášová je absolventkou oboru Zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku v České republice v roce 2015 založila a v současné době je stále ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky, z. ú. (INCIEN), který od roku 2016 funguje i na Slovensku. Cílem INCIEN je aktivní osvěta, prosazování a pomoc s implementací principů cirkulární ekonomiky, a to na všech úrovních od implementace evropského legislativního balíčku o cirkulární ekonomice, tak po praktické zavádění na úrovni firem, obcí a regionů. Soňa vede několik výzkumných projektů, je zodpovědná za rozvojové aktivity INCIEN a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami a partnery v ČR i v zahraničí. Hlavní témata, kterým se věnuje: uzavírání biologických cyklů a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, rozvoje nových ekonomik, oblastí nakládání s odpadem a technologické ekoinovace. Současně je členkou poradních sborů (Brno / Praha aj.) a pracovních skupin souvisejících s využíváním druhotných surovin a rozvoje chytrých měst a regionů (MŽP / MPO / MMR).

  Rokůsek

  CZ

  PETR
  ROKŮSEK

  Zakladatel a scenárista firem v oblasti udržitelné ekonomiky

  x

  PETR ROKŮSEK

  Zakladatel a scenárista firem v oblasti udržitelné ekonomiky

  Petr Rokůsek je vizionář v oblasti udržitelné ekonomiky a moderní energetiky. Svým dlouholetým podnikáním ukazuje, jak lze chytře spojovat přírodu a technologie. V roce 2008 založil akciovou společnost Nano Energies, která prostřednictvím tří divizí udržitelně obchoduje s elektřinou a přináší tak firmám i běžným uživatelům možnost efektivně a odpovědně nakládat s elektrickou energií. S týmem expertů se aktuálně zaměřuje na výzkum a testování možností sdílení elektřiny a agregování energetické flexibility.

  Petr začal podnikat už během studia životního prostředí na ČVUT, když s holandským obchodním partnerem založil úspěšnou společnost Jansen Display, kterou v roce 2018 prodal americké firmě Sign-Zone. Udržitelné zacházení s přírodními zdroji a materiály aplikuje i v dalších firmách, které spoluzaložil. V současnosti žije v Lichtenštejnsku a svůj pracovní týden tráví střídavě ve Švýcarsku a v Česku vývojem inovací v oblasti moderní energetiky, blockchain technologií a chytrých textilií pod značkou NowYou. Založil také investiční fond Bluelight.LI, který se zaměřuje na byznysové investice s pozitivním dopadem na život na Zemi a rád se setkává a spolupracuje s investory a fondy, kteří smýšlejí podobně.

  Klepek

  CZ

  CYRIL
  KLEPEK

  Zakladatel a ředitel v Cyrkl, Inovátor v oblasti cirkulární ekonomiky

  x

  CYRIL KLEPEK

  Zakladatel a ředitel v Cyrkl, Inovátor v oblasti cirkulární ekonomiky

  Cyril je ředitel a zakladatel unikátního odpadového tržiště, které vidí v odpadech zdroj a pomocí zkušeného týmu a pokročilých digitálních technologiích propojuje původce odpadu s finálními zpracovateli. Cyril se dlouhodobě zabývá smysluplnými inovacemi především v oblasti cirkulární ekonomiky. Stojí za vydáním dvou publikací Cirkulární Česko 1 a 2. Dříve Cyril působil jako inovační leader v inovační agentuře Direct People a manažer zodpovědný za korporátní část inovací v Raiffeisenbank, kde stál za zrodem Raiffeisen Advisory. Je absolventem VŠE, kde pokračoval na doktorské studium.

 • Londesborough

  UK

  MICHAEL
  LONDESBOROUGH

  Moderátor, vědec Akademie věd ČR a brand ambasador společnosti Unipetrol

  x

  MICHAEL LONDESBOROUGH

  Moderátor, vědec Akademie věd ČR a brand ambasador společnosti Unipetrol

  Michael Londesborough je výzkumník Ústavu anorganické chemie AV ČR. V minulosti působil jako konzultant společnosti Semequip Inc. V roce 2015 zveřejnil svůj unikátní vynález prvního boranového laseru, jehož používání oproti komerčně dostupným laserům vede ke snížení nákladů, provozních rizik a tím i environmentálních dopadů. Spolupracuje na projektech s British Council a na popularizačních projektech AV ČR. Je předsedou Ústavu anorganické chemie AV ČR a autorem více než 45 odborných článků, spoluautorem 2 publikací a majitelem jednoho mezinárodního patentu. Je několikanásobným vítězem soutěže Nejlepší mladý chemik, vítězem ceny Cryptur a laureátem čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy. Michael má doktorát z univerzity v britském Leeds.

  Shuckburgh

  UK

  EMILY
  SHUCKBURGH

  Ředitelka společnosti Cambridge Zero na University of Cambridge

  x

  EMILY SHUCKBURGH

  Ředitelka společnosti Cambridge Zero na University of Cambridge

  Matematička, klimatoložka a členka Darwin College, členka Cambridge Institute for Sustainability Leadership, spolupracovnice Centra pro vědu a politiku a člen britského antarktického průzkumu.

  Vede Centrum pro doktorské studium UKRI v oblasti aplikace AI při studiu environmentálních rizik (AI4ER). Do dubna 2019 vedla britský národní výzkumný program o jižním oceánu a jeho úloze v podnebí (ORCHESTRA) a byla zástupkyní vedoucí týmu pro polární oceány a vedoucí skupiny pro vědecké údaje v britském antarktickém průzkumu. V minulosti pracovala v École Normale Supérieure v Paříži a na MIT.

  Je členkou Královské meteorologické společnosti a spolupředsedá jejich Climate Science Communications Group. Rovněž působila jako poradce vlády Spojeného království jménem Rady pro výzkum přírodního prostředí. V roce 2016 získala OBE za služby pro vědu a veřejnou komunikaci vědy. Je spoluautorkou knihy HRH The Prince of Wales a Tony Juniper z knihy Ladybird Book on Climate Change.

 • Orság

  NL

  ANDREA
  ORSÁG

  Spoluzakladatelka MissionC, organizace s misí urychlit celosvětově přechod na cirkulární ekonomiku

  x

  ANDREA ORSÁG

  Spoluzakladatelka MissionC, organizace s misí urychlit celosvětově přechod na cirkulární ekonomiku

  Andrea je spoluzakladatelkou a partnerem v MissionC, organizace zaměřené na strategické poradenství založené v Amsterdamu s misí urychlit přechod na oběžnou ekonomiku v celosvětovém měřítku. Jako konzultantka má více než 10 leté zkušenosti kombinující meziodvětvové řízení rizik, strategie a řízení změn, jak pro komerční sektor, tak pro neziskové organizace v mezinárodním měřítku. Působí také jako přednášející, hostující lektorka, moderátorka a facilitátorka témat souvisejících s Circular Economy & Sustainability.

  Brennan

  IRL

  GERALDINE
  BRENNAN

  Vedoucí manažerka programu cirkulární ekonomiky ve společnosti Irish Manufacturing Research (IMR)

  x

  GERALDINE BRENNAN

  Vedoucí manažerka programu cirkulární ekonomiky ve společnosti Irish Manufacturing Research (IMR)

  Doktorka Geraldine Brennan je vedoucí manažerkou programu cirkulární ekonomiky ve společnosti Irish Manufacturing Research (IMR) an Enterprise Ireland and IDA Supported Technology Centre. IMR je sekretariátem CIRCULÉIRE – národní platformy pro cirkulární výrobu. Geraldine je držitelkou titulu PhD v oboru strategického řízení a managementu, magisterského titulu v oblasti podnikání a životního prostředí z Imperial College London, a je také absolventkou University College Dublin (UCD) s bakalářským titulem v oboru Politika a filozofie. Rozsáhle přednášela o cirkulárních obchodních modelech a škálování cirkulárních inovací, autorských článcích, inovačních postřezích a nástrojích pro cirkularitu. V roce 2015 obdržela Geraldine mezinárodní cenu Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum v Německu za vynikající mezioborový výzkum v oblasti udržitelného rozvoje. Geraldine také zastává čestné hostující pozice na Imperial College London, Middlesex University Business School.

 • Suchopa

  CZ

  ROBERT
  SUCHOPA

  Výzkumný a vývojový pracovník, UniCRE (expert na chemickou recyklaci)

  x

  ROBERT SUCHOPA

  Výzkumný a vývojový pracovník, UniCRE (expert na chemickou recyklaci)

  Ing. Robert Suchopa je vedoucí projektu PYREKOL v Unipetrol vzdělávacím centru- UniCRE. Cílem projektu je uvést koncept chemické recyklace plastů do reálné praxe. Robert v projektu pokrývá široké spektrum aktivit od vědecké činnosti a realizace experimentů na existujících jednotkách v Unipetrolu přes projektové řízení po osvětové činnosti. Doufá, že svou prací přispěje k zásadním změnám v nakládání s plastovým odpadem.

  Jonášová

  CZ

  SOŇA
  JONÁŠOVÁ

  Ředitelka Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)

  x

  SOŇA JONÁŠOVÁ

  Ředitelka Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)

  Soňa Jonášová je absolventkou oboru Zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku v České republice v roce 2015 založila a v současné době je stále ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky, z. ú. (INCIEN), který od roku 2016 funguje i na Slovensku. Cílem INCIEN je aktivní osvěta, prosazování a pomoc s implementací principů cirkulární ekonomiky, a to na všech úrovních od implementace evropského legislativního balíčku o cirkulární ekonomice, tak po praktické zavádění na úrovni firem, obcí a regionů. Soňa vede několik výzkumných projektů, je zodpovědná za rozvojové aktivity INCIEN a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami a partnery v ČR i v zahraničí. Hlavní témata, kterým se věnuje: uzavírání biologických cyklů a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, rozvoje nových ekonomik, oblastí nakládání s odpadem a technologické ekoinovace. Současně je členkou poradních sborů (Brno / Praha aj.) a pracovních skupin souvisejících s využíváním druhotných surovin a rozvoje chytrých měst a regionů (MŽP / MPO / MMR).

 • Rokůsek

  CZ

  PETR
  ROKŮSEK

  Zakladatel a scenárista firem v oblasti udržitelné ekonomiky

  x

  PETR ROKŮSEK

  Zakladatel a scenárista firem v oblasti udržitelné ekonomiky

  Petr Rokůsek je vizionář v oblasti udržitelné ekonomiky a moderní energetiky. Svým dlouholetým podnikáním ukazuje, jak lze chytře spojovat přírodu a technologie. V roce 2008 založil akciovou společnost Nano Energies, která prostřednictvím tří divizí udržitelně obchoduje s elektřinou a přináší tak firmám i běžným uživatelům možnost efektivně a odpovědně nakládat s elektrickou energií. S týmem expertů se aktuálně zaměřuje na výzkum a testování možností sdílení elektřiny a agregování energetické flexibility.

  Petr začal podnikat už během studia životního prostředí na ČVUT, když s holandským obchodním partnerem založil úspěšnou společnost Jansen Display, kterou v roce 2018 prodal americké firmě Sign-Zone. Udržitelné zacházení s přírodními zdroji a materiály aplikuje i v dalších firmách, které spoluzaložil. V současnosti žije v Lichtenštejnsku a svůj pracovní týden tráví střídavě ve Švýcarsku a v Česku vývojem inovací v oblasti moderní energetiky, blockchain technologií a chytrých textilií pod značkou NowYou. Založil také investiční fond Bluelight.LI, který se zaměřuje na byznysové investice s pozitivním dopadem na život na Zemi a rád se setkává a spolupracuje s investory a fondy, kteří smýšlejí podobně.

  Klepek

  CZ

  CYRIL
  KLEPEK

  Zakladatel a ředitel v Cyrkl, Inovátor v oblasti cirkulární ekonomiky

  x

  CYRIL KLEPEK

  Zakladatel a ředitel v Cyrkl, Inovátor v oblasti cirkulární ekonomiky

  Cyril je ředitel a zakladatel unikátního odpadového tržiště, které vidí v odpadech zdroj a pomocí zkušeného týmu a pokročilých digitálních technologiích propojuje původce odpadu s finálními zpracovateli. Cyril se dlouhodobě zabývá smysluplnými inovacemi především v oblasti cirkulární ekonomiky. Stojí za vydáním dvou publikací Cirkulární Česko 1 a 2. Dříve Cyril působil jako inovační leader v inovační agentuře Direct People a manažer zodpovědný za korporátní část inovací v Raiffeisenbank, kde stál za zrodem Raiffeisen Advisory. Je absolventem VŠE, kde pokračoval na doktorské studium.

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 - 12:30 Panel II: Digitální transformace

 • Vlček

  CZ

  ONDŘEJ
  VLČEK

  Generální ředitel společnosti Avast

  x

  ONDŘEJ VLČEK

  Generální ředitel společnosti Avast

  „Kyberzločin je dnes globálně nejrychleji rostoucí oblastí ilegální činnosti. Roste rychleji než pašování zbraní nebo drog. V Avastu každou minutu zastavujeme tisíce útoků cílící jak na běžné uživatele, tak i na firmy. Za těmito útoky stojí organizované skupiny a naším smyslem je tyto skupiny neustále porážet. Protože dnes ale tyto útoky často využívají umělou inteligenci a další sofistikované metody, musíme neustále zdokonalovat naše obranné technologie. Týden inovací spojuje inspirace a nové myšlenky s lidmi, kterým jde o lepší a bezpečnější budoucnost. A právě proto chceme být u toho.“

  Dvořáková

  CZ

  RENATA
  DVOŘÁKOVÁ

  Ředitelka společnosti Oracle Czech

  x

  RENATA DVOŘÁKOVÁ

  Ředitelka společnosti Oracle Czech

  Renata Dvořáková má více než 20 let zkušeností z oboru informačních technologií. Ve společnosti Oracle působí již od roku 2006, věnovala se zejména vedení obchodního týmu zaměřeného na prodej technologií. Před příchodem do Oracle Czech sbírala zkušenosti ve společnostech Scala Business Solutions anebo Barco. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze a absolvovala MBA studia na Rochester Institute of Technology.

  Šmíd

  CZ

  PETR
  ŠMÍD

  Ředitel B2C marketingu pro střední a východní Evropu ve společnosti Google

  x

  PETR ŠMÍD

  Ředitel B2C marketingu pro střední a východní Evropu ve společnosti Google

  Petr Šmíd vede v Googlu B2C marketing pro celou oblast střední a východní Evropy. Do firmy nastoupil v roce 2013 jako šéf marketingu pro malé a střední podniky a později se stal šéfem marketingu pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Přestože svůj tým vybudoval od nuly, stačil s ním už získat řadu prestižních ocenění, jako je například Křišťálová lupa - Cena českého Internetu. Za projekt Digitální garáž, který se snaží uživatele vzdělat v oblasti digitálního marketingu, obdržel cenu Fénix content marketing. Předtím Šmíd pracoval pro společnost McKinsey & Company, kde strávil 7 let.

  Mourek

  CZ

  KAREL
  MOUREK

  Člen představenstva, Česká spořitelna

  x

  KAREL MOUREK

  Člen představenstva, Česká spořitelna

  Karel Mourek je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Na univerzitě Thunderbird v USA získal titul, MBA. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1992 v Creditanstalt, později v Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, v divizi korporátních klientů, kde pracoval do roku 2001. Do České spořitelny nastoupil v roce 2001, kde až do roku 2011 řídil komerční centra. Od roku 2011 do července 2013 působil v Erste Group Immorent na pozici člena představenstva odpovědného za risk management. Od srpna 2013 je členem představenstva České spořitelny a vede divizi řízení rizik.

 • Gajdoš

  CZ

  MARCEL
  GAJDOŠ

  Generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko

  x

  MARCEL GAJDOŠ

  Generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko

  Marcel Gajdoš je country managerem pro Českou republiku a Slovensko společnosti Visa. V této roli je v obou zemích zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit Visa i posilování vztahů s klienty i partnery společnosti. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti platebního a karetního byznysu. Tři roky působil ve společnosti UniBanka Slovakia a také ve Wells Fargo v USA. Do tehdejší Visa Europe nastoupil na začátku roku 2006 na funkci relationship managera pro Českou a Slovenskou republiku a od roku 2009 byl senior relationship managerem pro obě země. Na současnou pozici nastoupil Marcel Gajdoš v roce 2012.Titul MBA získal na City University Bellevue a absolvoval také školicí bankovní program UniCredit Bank na univerzitě Bocconi v Itálii.

  Brummel

  CZ

  MARTIN
  BRUMMEL

  Ředitel obchodního oddělení Středočeského inovačního centra (SIC)

  x

  MARTIN BRUMMEL

  Ředitel obchodního oddělení Středočeského inovačního centra (SIC)

  Martin Brummel působí ve Středočeském inovačním centru na pozici ředitele divize business, kde hledá zdroje a identifikuje požadavky pro udržení a zlepšení růstu v regionu. Mezi jeho další zodpovědnosti patří rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti nových technologií a investic.

  Jako generální ředitel a zakladatel společnosti Trimedar se zaměřil především na strategii a rozvoj podnikání včetně implementace projektů v oblasti ICT a bezpečnostních řešení na domácí i mezinárodní úrovni. Martin prokázal úspěch v realizaci projektů jak v soukromém sektoru, tak i ve vládních agenturách a nevládních organizacích, což mu umožnilo vytvářet obchodní i strategická partnerství v zemích EU, východní Evropě i na Středním východě.

  V minulosti také pracoval jako generální ředitel společnosti Secar Arabian v Rijádu a řídil vstup na český trh organizace IDM Alto Adige, agentury pro inovace, rozvoj a marketing italské provincie Jižní Tyrolsko.

  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 • Vlček

  CZ

  ONDŘEJ
  VLČEK

  Generální ředitel společnosti Avast

  x

  ONDŘEJ VLČEK

  Generální ředitel společnosti Avast

  „Kyberzločin je dnes globálně nejrychleji rostoucí oblastí ilegální činnosti. Roste rychleji než pašování zbraní nebo drog. V Avastu každou minutu zastavujeme tisíce útoků cílící jak na běžné uživatele, tak i na firmy. Za těmito útoky stojí organizované skupiny a naším smyslem je tyto skupiny neustále porážet. Protože dnes ale tyto útoky často využívají umělou inteligenci a další sofistikované metody, musíme neustále zdokonalovat naše obranné technologie. Týden inovací spojuje inspirace a nové myšlenky s lidmi, kterým jde o lepší a bezpečnější budoucnost. A právě proto chceme být u toho.“

  Dvořáková

  CZ

  RENATA
  DVOŘÁKOVÁ

  Ředitelka společnosti Oracle Czech

  x

  RENATA DVOŘÁKOVÁ

  Ředitelka společnosti Oracle Czech

  Renata Dvořáková má více než 20 let zkušeností z oboru informačních technologií. Ve společnosti Oracle působí již od roku 2006, věnovala se zejména vedení obchodního týmu zaměřeného na prodej technologií. Před příchodem do Oracle Czech sbírala zkušenosti ve společnostech Scala Business Solutions anebo Barco. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze a absolvovala MBA studia na Rochester Institute of Technology.

 • Šmíd

  CZ

  PETR
  ŠMÍD

  Ředitel B2C marketingu pro střední a východní Evropu ve společnosti Google

  x

  PETR ŠMÍD

  Ředitel B2C marketingu pro střední a východní Evropu ve společnosti Google

  Petr Šmíd vede v Googlu B2C marketing pro celou oblast střední a východní Evropy. Do firmy nastoupil v roce 2013 jako šéf marketingu pro malé a střední podniky a později se stal šéfem marketingu pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Přestože svůj tým vybudoval od nuly, stačil s ním už získat řadu prestižních ocenění, jako je například Křišťálová lupa - Cena českého Internetu. Za projekt Digitální garáž, který se snaží uživatele vzdělat v oblasti digitálního marketingu, obdržel cenu Fénix content marketing. Předtím Šmíd pracoval pro společnost McKinsey & Company, kde strávil 7 let.

  Mourek

  CZ

  KAREL
  MOUREK

  Člen představenstva, Česká spořitelna

  x

  KAREL MOUREK

  Člen představenstva, Česká spořitelna

  Karel Mourek je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Na univerzitě Thunderbird v USA získal titul, MBA. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1992 v Creditanstalt, později v Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, v divizi korporátních klientů, kde pracoval do roku 2001. Do České spořitelny nastoupil v roce 2001, kde až do roku 2011 řídil komerční centra. Od roku 2011 do července 2013 působil v Erste Group Immorent na pozici člena představenstva odpovědného za risk management. Od srpna 2013 je členem představenstva České spořitelny a vede divizi řízení rizik.

 • Gajdoš

  CZ

  MARCEL
  GAJDOŠ

  Generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko

  x

  MARCEL GAJDOŠ

  Generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko

  Marcel Gajdoš je country managerem pro Českou republiku a Slovensko společnosti Visa. V této roli je v obou zemích zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit Visa i posilování vztahů s klienty i partnery společnosti. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti platebního a karetního byznysu. Tři roky působil ve společnosti UniBanka Slovakia a také ve Wells Fargo v USA. Do tehdejší Visa Europe nastoupil na začátku roku 2006 na funkci relationship managera pro Českou a Slovenskou republiku a od roku 2009 byl senior relationship managerem pro obě země. Na současnou pozici nastoupil Marcel Gajdoš v roce 2012.Titul MBA získal na City University Bellevue a absolvoval také školicí bankovní program UniCredit Bank na univerzitě Bocconi v Itálii.

  Brummel

  CZ

  MARTIN
  BRUMMEL

  Ředitel obchodního oddělení Středočeského inovačního centra (SIC)

  x

  MARTIN BRUMMEL

  Ředitel obchodního oddělení Středočeského inovačního centra (SIC)

  Martin Brummel působí ve Středočeském inovačním centru na pozici ředitele divize business, kde hledá zdroje a identifikuje požadavky pro udržení a zlepšení růstu v regionu. Mezi jeho další zodpovědnosti patří rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti nových technologií a investic.

  Jako generální ředitel a zakladatel společnosti Trimedar se zaměřil především na strategii a rozvoj podnikání včetně implementace projektů v oblasti ICT a bezpečnostních řešení na domácí i mezinárodní úrovni. Martin prokázal úspěch v realizaci projektů jak v soukromém sektoru, tak i ve vládních agenturách a nevládních organizacích, což mu umožnilo vytvářet obchodní i strategická partnerství v zemích EU, východní Evropě i na Středním východě.

  V minulosti také pracoval jako generální ředitel společnosti Secar Arabian v Rijádu a řídil vstup na český trh organizace IDM Alto Adige, agentury pro inovace, rozvoj a marketing italské provincie Jižní Tyrolsko.

  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 15:00 Panel III: Využití umělé inteligence a budoucnost lidstva

 • Pezzotti

  IT

  NICOLA
  PEZZOTTI

  Vedoucí vědecký pracovník v oboru umělé inteligence ve Philips Research

  x

  Nicola Pezzotti

  Vedoucí vědecký pracovník v oboru umělé inteligence ve Philips Research

  Nicola Pezzotti je vedoucí vědecký pracovník v oboru umělé inteligence ve společnosti Philips Research v Eindhovenu v Nizozemsku a docent na Eindhoven University of Technology. Mezi jeho výzkumné zájmy patří strojové učení, vizuální analýza, vysvětlitelná umělá inteligence, lékařské zobrazování, optimalizační techniky a softwarové inženýrství. V roce 2009 a 2011 získal bakalářský titul v oboru Informatika a inženýrství na univerzitě v Brescii v Itálii. V roce 2018 získal s vyznamenáním titul PhD na Delft University of Technology v Nizozemsku. Kromě jeho zkušeností ve světě startupů, byl hostujícím vědcem INRIA Saclay v Paříži v roce 2017 a Google AI v Curychu v roce 2018. Je držitelem několika ocenění, včetně Ceny IEEE VGTC za nejlepší disertační práci, TU Delft Excellence in Research a ceny Dirk Bartze za vizuální výpočty v oblasti medicíny.

  Mikolov

  CZ

  TOMÁŠ
  MIKOLOV

  Český vědec podílející se na výzkumu umělé inteligence ve Facebooku a Google

  x

  TOMÁŠ MIKOLOV

  Český vědec podílející se na výzkumu umělé inteligence ve Facebooku a Google

  Tomáš Mikolov je vedoucí výzkumný pracovník v CIIRC v Praze. Nejprve byl vědeckým zaměstnancem u Google Brain a Facebook AI Research. Patří k nejcitovanějším vědeckým pracovníkům v oblasti přírodních jazyků a strojového učení. Jeho nejvlivnějším projektem jsou RNNLM, word2vec a fastText, používající neuronové sítě k modelování a reprezentaci přirozeného jazyka.

  Sedláček

  CZ

  TOMÁŠ
  SEDLÁČEK

  Ekonom ČSOB, autor knihy Ekonomie dobra a zla

  x

  TOMÁŠ SEDLÁČEK

  Ekonom ČSOB, autor knihy Ekonomie dobra a zla

  Tomáš Sedláček je autorem filozoficko-ekonomické knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 21 jazyků, v mnoha zemích se stala bestsellerem a získala významná mezinárodní ocenění. Ve věku 24 let se stal ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla, později také ministra financí. Byl zařazen do prestižního žebříčku mezi 100 nejvlivnějších myslitelů planety (Top 100 Thought Leaders, GDI). Tomáš Sedláček je členem několika významných mezinárodních i českých organizací, je předsedou dozorčí rady Vize 97 a programové rady nadace Forum 2000. V současné době působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Přednáší filozofii a ekonomii na Karlově univerzitě a je vyhledávaným přednášejícím a diskutérem na světových univerzitách, konferencích a v nejrůznějších médiích.

  Pěchouček

  CZ

  MICHAL
  PĚCHOUČEK

  Technický ředitel společnosti AVAST, expert na umělou inteligenci a strojové učení

  x

  Michal Pěchouček

  Technický ředitel společnosti AVAST, expert na umělou inteligenci a strojové učení

  Michal Pěchouček nastoupil do společnosti Avast jako CTO v září 2019. Vede hlavní technologické a výzkumné a vývojové týmy podporující práci Avast Threat Labs, Big Data a inovační týmy. Je také zodpovědný za vědecký výzkum společnosti v oblasti AI, strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Před nástupem do Avastu byl pan Pěchouček více než dvacet let profesorem na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, v té době vedl Katedru informatiky a v roce 2001 založil Centrum umělé inteligence. Dále také spoluzaložil studijní program Otevřená informatika, který nabízí výběr různých oborů, kombinuje různé oblasti informatiky a přístupů a je dodnes vyučován.

 • Polak

  CZ

  SARA
  POLAK

  Spoluzakladatelka Innovation Disrupt House

  x

  Sara Polak

  Spoluzakladatelka Innovation Disrupt House

  Sara je vzděláním archeolog a antropolog, tyto obory studovala v Oxfordu, kdy studium zakončila doktorským titulem z oblasti lidského poznání a hudby. Posledních 6 let pracovala v technologických společnostech po celé Velké Británii, USA a na Novém Zélandu. Nyní je v čele České iniciativy pro umělou inteligenci v rámci prg.ai, která sdružuje průmyslová odvětví, akademické pracovníky, stát a začínající podniky, aby využila talentů AI v České republice a začlenila je do globálního centra AI. Jedním z jejích hlavních zaměření je zvukový software Neuron, který revolucionizuje výrobu pomocí zvukových signálů, aby předpovídal, zda se stroje rozbijí nebo ne, a předního odvětví 4.0 v prediktivní údržbě. Sářinou vášní je, vzhledem ke studiu archeologie, pomáhat institucím a jednotlivcům orientovat se v našem dalším společenském vývojovém stádiu, kterému budou dominovat technologie založené na umělé inteligenci, a revolucionizovat způsob, jakým organizujeme a fungujeme jako ekonomika, stát, společnost a komunita.

  Kůs

  CZ

  JIŘÍ
  KŮS

  Předseda výkonné rady, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

  x

  Jíří Kůs

  Předseda výkonné rady, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

  Jiří Kůs je český podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Je technik s humanitním přesahem. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Byl obchodní ředitel česko-italské firmy. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž založení inicializoval. Ve svých vizích vidí svět založený na sdílení a decentralizaci, kde energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory.

  Lujka

  CZ

  MILOSLAV
  LUJKA

  Head of Channel CZ, Check Point Software Technologies

  x

  Miloslav Lujka

  Head of Channel CZ, Check Point Software Technologies

  Miloslav pracuje dvanáctým rokem pro Check Point Software Technologies, světového lídra v oblasti kybernetické bezpečnosti. Má za sebou přes 20 let zkušeností v mezinárodních firmách, klíčové projekty vedl například pro Cisco Systems a Vodafone. Strategické řízení si osvojil během studia MSc. a MBA na The Nottingham Trent University. Je zakladatelem neziskového vzdělávacího projektu www.digitalnipevnost.cz kde se věnuje mj. bezpečnosti běžných lidí. Můžete ho pravidelně vidět v televizi, kde komentuje aktuální bezpečnostní dění. V roce 2019 se zařadil mezi TEDx speakery s přednáškou: „Vaše soukromí neexistuje, …”

 • Pezzotti

  IT

  NICOLA
  PEZZOTTI

  Vedoucí vědecký pracovník v oboru umělé inteligence ve Philips Research

  x

  Nicola Pezzotti

  Vedoucí vědecký pracovník v oboru umělé inteligence ve Philips Research

  Nicola Pezzotti je vedoucí vědecký pracovník v oboru umělé inteligence ve společnosti Philips Research v Eindhovenu v Nizozemsku a docent na Eindhoven University of Technology. Mezi jeho výzkumné zájmy patří strojové učení, vizuální analýza, vysvětlitelná umělá inteligence, lékařské zobrazování, optimalizační techniky a softwarové inženýrství. V roce 2009 a 2011 získal bakalářský titul v oboru Informatika a inženýrství na univerzitě v Brescii v Itálii. V roce 2018 získal s vyznamenáním titul PhD na Delft University of Technology v Nizozemsku. Kromě jeho zkušeností ve světě startupů, byl hostujícím vědcem INRIA Saclay v Paříži v roce 2017 a Google AI v Curychu v roce 2018. Je držitelem několika ocenění, včetně Ceny IEEE VGTC za nejlepší disertační práci, TU Delft Excellence in Research a ceny Dirk Bartze za vizuální výpočty v oblasti medicíny.

  Mikolov

  CZ

  TOMÁŠ
  MIKOLOV

  Český vědec podílející se na výzkumu umělé inteligence ve Facebooku a Google

  x

  TOMÁŠ MIKOLOV

  Český vědec podílející se na výzkumu umělé inteligence ve Facebooku a Google

  Tomáš Mikolov je vedoucí výzkumný pracovník v CIIRC v Praze. Nejprve byl vědeckým zaměstnancem u Google Brain a Facebook AI Research. Patří k nejcitovanějším vědeckým pracovníkům v oblasti přírodních jazyků a strojového učení. Jeho nejvlivnějším projektem jsou RNNLM, word2vec a fastText, používající neuronové sítě k modelování a reprezentaci přirozeného jazyka.

 • Sedláček

  CZ

  TOMÁŠ
  SEDLÁČEK

  Ekonom ČSOB, autor knihy Ekonomie dobra a zla

  x

  TOMÁŠ SEDLÁČEK

  Ekonom ČSOB, autor knihy Ekonomie dobra a zla

  Tomáš Sedláček je autorem filozoficko-ekonomické knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 21 jazyků, v mnoha zemích se stala bestsellerem a získala významná mezinárodní ocenění. Ve věku 24 let se stal ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla, později také ministra financí. Byl zařazen do prestižního žebříčku mezi 100 nejvlivnějších myslitelů planety (Top 100 Thought Leaders, GDI). Tomáš Sedláček je členem několika významných mezinárodních i českých organizací, je předsedou dozorčí rady Vize 97 a programové rady nadace Forum 2000. V současné době působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Přednáší filozofii a ekonomii na Karlově univerzitě a je vyhledávaným přednášejícím a diskutérem na světových univerzitách, konferencích a v nejrůznějších médiích.

  Pěchouček

  CZ

  MICHAL
  PĚCHOUČEK

  Technický ředitel společnosti AVAST, expert na umělou inteligenci a strojové učení

  x

  Michal Pěchouček

  Technický ředitel společnosti AVAST, expert na umělou inteligenci a strojové učení

  Michal Pěchouček nastoupil do společnosti Avast jako CTO v září 2019. Vede hlavní technologické a výzkumné a vývojové týmy podporující práci Avast Threat Labs, Big Data a inovační týmy. Je také zodpovědný za vědecký výzkum společnosti v oblasti AI, strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Před nástupem do Avastu byl pan Pěchouček více než dvacet let profesorem na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, v té době vedl Katedru informatiky a v roce 2001 založil Centrum umělé inteligence. Dále také spoluzaložil studijní program Otevřená informatika, který nabízí výběr různých oborů, kombinuje různé oblasti informatiky a přístupů a je dodnes vyučován.

 • Polak

  CZ

  SARA
  POLAK

  Spoluzakladatelka Innovation Disrupt House

  x

  Sara Polak

  Spoluzakladatelka Innovation Disrupt House

  Sara je vzděláním archeolog a antropolog, tyto obory studovala v Oxfordu, kdy studium zakončila doktorským titulem z oblasti lidského poznání a hudby. Posledních 6 let pracovala v technologických společnostech po celé Velké Británii, USA a na Novém Zélandu. Nyní je v čele České iniciativy pro umělou inteligenci v rámci prg.ai, která sdružuje průmyslová odvětví, akademické pracovníky, stát a začínající podniky, aby využila talentů AI v České republice a začlenila je do globálního centra AI. Jedním z jejích hlavních zaměření je zvukový software Neuron, který revolucionizuje výrobu pomocí zvukových signálů, aby předpovídal, zda se stroje rozbijí nebo ne, a předního odvětví 4.0 v prediktivní údržbě. Sářinou vášní je, vzhledem ke studiu archeologie, pomáhat institucím a jednotlivcům orientovat se v našem dalším společenském vývojovém stádiu, kterému budou dominovat technologie založené na umělé inteligenci, a revolucionizovat způsob, jakým organizujeme a fungujeme jako ekonomika, stát, společnost a komunita.

  Kůs

  CZ

  JIŘÍ
  KŮS

  Předseda výkonné rady, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

  x

  Jiří Kůs

  Předseda výkonné rady, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

  Jiří Kůs je český podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Je technik s humanitním přesahem. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Byl obchodní ředitel česko-italské firmy. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž založení inicializoval. Ve svých vizích vidí svět založený na sdílení a decentralizaci, kde energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory.

 • Lujka

  CZ

  MILOSLAV
  LUJKA

  Head of Channel CZ, Check Point Software Technologies

  x

  Miloslav Lujka

  Head of Channel CZ, Check Point Software Technologies

  Miloslav pracuje dvanáctým rokem pro Check Point Software Technologies, světového lídra v oblasti kybernetické bezpečnosti. Má za sebou přes 20 let zkušeností v mezinárodních firmách, klíčové projekty vedl například pro Cisco Systems a Vodafone. Strategické řízení si osvojil během studia MSc. a MBA na The Nottingham Trent University. Je zakladatelem neziskového vzdělávacího projektu www.digitalnipevnost.cz kde se věnuje mj. bezpečnosti běžných lidí. Můžete ho pravidelně vidět v televizi, kde komentuje aktuální bezpečnostní dění. V roce 2019 se zařadil mezi TEDx speakery s přednáškou: „Vaše soukromí neexistuje, …”

15:00 - 15:30 Aim higher: Cesta Izraele na Měsíc

 • Saikin

  IL

  DIEGO
  SAIKIN

  Inženýr, letec a polyglot

  x

  DIEGO SAIKIN

  Inženýr, letec a polyglot

  Ve věku 15 let emigroval Diego z rodné Argentiny i se svou rodinou do Izraele. Zde získal titul v elektrickém a počítačovém inženýrstvím na Univerzitě Ben-Gurion. Později se mu podařilo získat i magisterský titul v kybernetice a robotice na ČVUT v Praze. Je také členem projektu SpaceIL, což je organizace odpovědná za projekt Beresheet, první izraelskou misí na Měsíc, které se podařilo dosáhnout několika milníků, mimo jiné projekt Beresheet je první soukromou misí na Měsic v historii.

 • Saikin

  IL

  DIEGO
  SAIKIN

  Inženýr, letec a polyglot

  x

  DIEGO SAIKIN

  Inženýr, letec a polyglot

  Ve věku 15 let emigroval Diego z rodné Argentiny i se svou rodinou do Izraele. Zde získal titul v elektrickém a počítačovém inženýrstvím na Univerzitě Ben-Gurion. Později se mu podařilo získat i magisterský titul v kybernetice a robotice na ČVUT v Praze. Je také členem projektu SpaceIL, což je organizace odpovědná za projekt Beresheet, první izraelskou misí na Měsíc, které se podařilo dosáhnout několika milníků, mimo jiné projekt Beresheet je první soukromou misí na Měsic v historii.

15:30 - 15:45 Coffee break

15:45 - 16:00 EIT Urban Mobility welcome key-note

 • Urban

  CZ

  TRAIAN
  URBAN

  Ředitel, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  x

  TRAIAN URBAN

  Ředitel, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  Traian Urban, Ph.D., promoval na Universidad Complutense de Madrid v oboru politologie a mezinárodní vztahy a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na Evropských studiích. Dr. Urban pracoval na řadě vedoucích pozic se zaměřením na inovační strategii, rozvoj podnikání a projektové řízení. Před příchodem do EIT Urban Mobility, byl Dr. Urban aktivním investorem, členem představenstva a poradcem malých a středních podniků a startupů v kombinaci s vyučováním na akademické půdě a výzkumnými činnostmi. Dr. Urban je členem několika výborů a pracovních skupin se zaměřením na občanské otázky.

 • Urban

  ES

  TRAIAN
  URBAN

  Ředitel, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  x

  TRAIAN URBAN

  Ředitel, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  Traian Urban, Ph.D., promoval na Universidad Complutense de Madrid v oboru politologie a mezinárodní vztahy a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na Evropských studiích. Dr. Urban pracoval na řadě vedoucích pozic se zaměřením na inovační strategii, rozvoj podnikání a projektové řízení. Před příchodem do EIT Urban Mobility, byl Dr. Urban aktivním investorem, členem představenstva a poradcem malých a středních podniků a startupů v kombinaci s vyučováním na akademické půdě a výzkumnými činnostmi. Dr. Urban je členem několika výborů a pracovních skupin se zaměřením na občanské otázky.

16:00 - 16:55 Introduction of best European Urban Mobility start-ups 1/2

 • Veomo

  VEOMO

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  x

  Veomo

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  Veomo zobrazuje v reálném čase dostupnou mobilitu v okolí vaší budovy. Zobrazuje údaje o mobilitě prostřednictvím nových a moderních služeb, snižuje počet parkovacích míst a podporuje udržitelnost.

  Last Mile Team

  Last Mile Team

  Angel Batalla

  x

  Last Mile Team

  Angel Batalla

  Last Mile řeší distribuci dopravních zácp, problémy s emisemi a náklady měst a společností, vyvažuje pohodlí a dynamiku konkurence a zároveň minimalizuje zákazníkovo narušení.

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  Pavel Vrba, Petr Hais

  x

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  Pavel Vrba, Petr Hais

  eParkomat pomáhá městům vyřešit problémy s parkováním pomocí AI a anonymizovaných dat mobilních operátorů. Zajišťuje obsazenost parkování v reálném čase včetně analýzy parkovacích návyků na základě chování řidiče.

  MotionPass

  MotionPass

  Jan Juriga, Josef Lobotka

  x

  MotionPass

  Jan Juriga, Josef Lobotka

  MotionPass - platforma, která integruje blízké související služby propojených automobilů. MotionPass dává řidičům možnost platit za parkování, palivo, dobíjení, zpoplatnění silnic a mnoho dalšího z bezpečí jejich vozidla. Naší vizí je automatizovat a zjednodušit platby za každodenní služby pomocí integrace platformy MotionPass do informačních a zábavních systémů vozidel a GPS navigací. Abychom toho dosáhli, úzce spolupracujeme s výrobci automobilů a poskytovateli služeb.

 • RideBee UG

  RideBee UG

  Fabian Seitz, Lukas Mohs, Tobias Reinerth

  x

  RideBee UG

  Fabian Seitz, Lukas Mohs, Tobias Reinerth

  RideBee vyvíjí platformu pro společnosti, která podporuje sdílení aut a spolujízdu pro zaměstnance a zjednodušuje každodenní organizaci i dlouhodobé plánovaní.

  ParkDepot GmbH

  ParkDepot GmbH

  Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Moritz Bodenmüller, Yukio Iwamoto

  x

  ParkDepot GmbH

  Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Moritz Bodenmüller, Yukio Iwamoto

  Digitální řešení pro vaše parkovací prostory s automatickým určením doby parkování a obsazenosti. Inovativní optimalizace parkování prostřednictvím analýzy shromážděných dat.

  TravelAi Ltd

  TravelAi Ltd

  Andreas 'Zac' Zachariah

  x

  TravelAi Ltd

  Andreas 'Zac' Zachariah

  TravelAi poskytuje snadné a přesné nástroje pro detekci cest, které automaticky zjišťují a kombinují informace o cestování ostatních, ukazují, které trasy trpí přetížením nebo narušením, a umožňují městům a občanům činit chytřejší rozhodnutí, která šetří čas, frustraci a peníze.

  Geovelo

  Geovelo

  Gaël Sauvanet, Benoît Grunberg

  x

  Geovelo

  Gaël Sauvanet, Benoît Grunberg

  Geovelo poskytuje bezplatnou aplikaci, která pomáhá cyklistům najít bezpečnější trasy. Díky více než 250 tisícům uživatelům je pak Geovelo schopno poskytnout městům velké množství údajů o tom, jak se cyklisté pohybují v ulicích (heatmapy, průměrná rychlost atd.), což jim pomáhá zlepšit jejich cyklistickou síť.

 • Veomo

  VEOMO

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  x

  Veomo

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  Veomo zobrazuje v reálném čase dostupnou mobilitu v okolí vaší budovy. Zobrazuje údaje o mobilitě prostřednictvím nových a moderních služeb, snižuje počet parkovacích míst a podporuje udržitelnost.

  Last Mile Team

  Last Mile Team

  Angel Batalla

  x

  Last Mile Team

  Angel Batalla

  Last Mile řeší distribuci dopravních zácp, problémy s emisemi a náklady měst a společností, vyvažuje pohodlí a dynamiku konkurence a zároveň minimalizuje zákazníkovo narušení.

 • eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  Pavel Vrba, Petr Hais

  x

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  Pavel Vrba, Petr Hais

  eParkomat pomáhá městům vyřešit problémy s parkováním pomocí AI a anonymizovaných dat mobilních operátorů. Zajišťuje obsazenost parkování v reálném čase včetně analýzy parkovacích návyků na základě chování řidiče.

  MotionPass

  MotionPass

  Jan Juriga, Josef Lobotka

  x

  MotionPass

  Jan Juriga, Josef Lobotka

  MotionPass - platforma, která integruje blízké související služby propojených automobilů. MotionPass dává řidičům možnost platit za parkování, palivo, dobíjení, zpoplatnění silnic a mnoho dalšího z bezpečí jejich vozidla. Naší vizí je automatizovat a zjednodušit platby za každodenní služby pomocí integrace platformy MotionPass do informačních a zábavních systémů vozidel a GPS navigací. Abychom toho dosáhli, úzce spolupracujeme s výrobci automobilů a poskytovateli služeb.

 • RideBee UG

  RideBee UG

  Fabian Seitz, Lukas Mohs, Tobias Reinerth

  x

  RideBee UG

  Fabian Seitz, Lukas Mohs, Tobias Reinerth

  RideBee vyvíjí platformu pro společnosti, která podporuje sdílení aut a spolujízdu pro zaměstnance a zjednodušuje každodenní organizaci i dlouhodobé plánovaní.

  ParkDepot GmbH

  ParkDepot GmbH

  Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Moritz Bodenmüller, Yukio Iwamoto

  x

  ParkDepot GmbH

  Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Moritz Bodenmüller, Yukio Iwamoto

  Digitální řešení pro vaše parkovací prostory s automatickým určením doby parkování a obsazenosti. Inovativní optimalizace parkování prostřednictvím analýzy shromážděných dat.

 • TravelAi Ltd

  TravelAi Ltd

  Andreas 'Zac' Zachariah

  x

  TravelAi Ltd

  Andreas 'Zac' Zachariah

  TravelAi poskytuje snadné a přesné nástroje pro detekci cest, které automaticky zjišťují a kombinují informace o cestování ostatních, ukazují, které trasy trpí přetížením nebo narušením, a umožňují městům a občanům činit chytřejší rozhodnutí, která šetří čas, frustraci a peníze.

  Geovelo

  Geovelo

  Gaël Sauvanet, Benoît Grunberg

  x

  Geovelo

  Gaël Sauvanet, Benoît Grunberg

  Geovelo poskytuje bezplatnou aplikaci, která pomáhá cyklistům najít bezpečnější trasy. Díky více než 250 tisícům uživatelům je pak Geovelo schopno poskytnout městům velké množství údajů o tom, jak se cyklisté pohybují v ulicích (heatmapy, průměrná rychlost atd.), což jim pomáhá zlepšit jejich cyklistickou síť.

16:55 - 17:15 Coffee break

17:15 - 18:15 Panel debate: "Challenges for urban mobility in the post-covid period"

 • Šoupal

  CZ

  VÍT
  ŠOUPAL

  Moderátor, vedoucí konzultant v Detecon International

  x

  Vít Šoupal

  Moderátor, vedoucí konzultant v Detecon International

  Od roku 2017 je Vit vedoucím konzultantem ve společnosti Detecon International. Zaměřuje se na digitalizaci, Internet of Things a Big data především z obchodního, marketingového a strategického pohledu. Vít se aktivně podílí na propagaci IoT a Big data na různých fórech a blozích. Byl vybrán jako jeden z Top pěti nejpropojenějších marketingových profesionálů DACH LinkedIn za rok 2015. Vedle své vášně pro sociální média, se též podílí na zahájení mentoringu jako je inovační akcelerátor ChallengeUp! pořádaný společnostmi Deutsche Telekom, Cisco a Intel v roce 2015 a 2016 nebo PowerUp! V roce 2017 pořádané společností InnoEnergy. Před tím než se připojil k Deteconu, vedl Vít evropský M2M/loT a Big Data marketing v Deutsche Telekom v Bonnu. Jeho tým úzce spolupracoval s inovačními jednotkami Telekom Group stejně jako s místními marketingovými a prodejními týmy v celé Evropě. Před vstupem do vedení společnosti Deutsche Telekom v Bonnu, získal Vít v roce 2012 rozsáhlé zkušenosti v oblasti telekomunikací, ICT, bankovnictví a prodejního byznysu. Strávil 7 let v T-Mobile Czech, v různých pozicích, jako vedoucí produktového managementu B2B a nových týmů pro rozvoj podnikání.

  Urban

  ES

  TRAIAN
  URBAN

  Ředitel, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  x

  TRAIAN URBAN

  Ředitel, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  Traian Urban, Ph.D., promoval na Universidad Complutense de Madrid v oboru politologie a mezinárodní vztahy a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na Evropských studiích. Dr. Urban pracoval na řadě vedoucích pozic se zaměřením na inovační strategii, rozvoj podnikání a projektové řízení. Před příchodem do EIT Urban Mobility, byl Dr. Urban aktivním investorem, členem představenstva a poradcem malých a středních podniků a startupů v kombinaci s vyučováním na akademické půdě a výzkumnými činnostmi. Dr. Urban je členem několika výborů a pracovních skupin se zaměřením na občanské otázky.

  Hånell

  SWE

  FREDRIK
  HÅNELL

  Business Creation Director, EIT Urban Mobility

  x

  FREDRIK HÅNELL

  Business Creation Director, EIT Urban Mobility

  Fredrik Hånell je Business Creation Director v EIT Urban Mobility, což je iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) s cílem povzbudit pozitivní změny ve způsobu, jakým se lidé pohybují po městech, aby se z nich stala lepší místa. Fredrik má 25 let zkušeností zejména s provozováním a financováním veřejných a podílových technologických startupů jako generální ředitel, spoluzakladatel a podnikatel. Je držitelem titulu MBA z INSEAD ve Francii a MSc z inženýrské fyziky z KTH ve Švédsku.

  Plachá

  CZ

  JARMILA
  PLACHÁ

  Ředitelka ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o.

  x

  JARMILA PLACHÁ

  Ředitelka ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o.

  Jarmila Plachá je od roku 2017 ředitelkou ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o., dceřiné společnosti firmy ŠKODA AUTO. Cílem firmy je vývoj nových digitálních řešení pro mobilitu budoucnosti – naplňuje tak vizi mateřské firmy ŠKODA AUTO stát se poskytovatelem chytrých řešení mobility. Jarmila Plachá vystudovala Masarykovu univerzitu, VŠE a IEDC Bled School of Management, má více než 20 let zkušeností z telekomunikací a bankovnictví, kde působila v senior managementu mezinárodních firem a podílela se na jejich strategickém rozvoji. Má zkušenosti s vedení technologického akcelerátoru a investiční strategií do technologických firem. Dlouhodobě se věnuje strategii digitalizace firem včetně přípravy legislativního rámce, působila v několika pracovních skupinách na MPO jako expert pro digitalizaci a chytrou mobilitu. Téměř šest let pracovala v zahraničí, kde vedla mezinárodní týmy. Ve své stávající práci zaměřené na nové technologie a jejich využití pro rozvoj automobilového průmyslu a mobility využívá rovněž své zkušenosti z bankovnictví pro analýzu profitability nových byznysových modelů a valuaci technologických firem. Kromě technologií se věnuje finanční gramotnosti všeobecně – kromě jiného je členkou expertního týmu pro rozvoj strategie společnosti Yourchance, která se věnuje rozvoji finanční gramotnosti a finančního vzdělávání na školách.

 • Graetz

  DE

  SEBASTIAN
  GRAETZ

  Vedoucí projektu Digitální město v Lipsku

  x

  SEBASTIAN GRAETZ

  Vedoucí projektu Digitální město v Lipsku

  Sebastian Graetz je vedoucí projektu Digitální město v Lipsku. Působí jako projektový manažer hlavního partnera města Lipska v projektu Interreg Central Europe EfficienCE, jehož cílem je zlepšit veřejnou infrastrukturu ve středoevropských městech. Leipzig pracuje na plánování energeticky účinných služeb a infrastruktury veřejné dopravy na základě datové analýzy. Sebastian je vystudovaným stavebním inženýrem (Dipl. Ing.) z TU-Dresden a může se pochlubit zkušenostmi v oblasti ekonomického rozvoje a správy oblastí udržitelné mobility, obnovitelných zdrojů energie a odvětví energetické účinnosti.

  Beránek

  CZ

  JAROMÍR
  BERÁNEK

  Předseda výboru pro Smart City Prague

  x

  JAROMÍR BERÁNEK

  Předseda výboru pro Smart City Prague

  Jaromír Beránek je předsedou výboru pro IT a Smart City a členem zastupitelstva hlavního města Prahy, kam byl v roce 2018 zvolen za Českou pirátskou stranu. Zabývá se podporou inovací se zaměřením na pokročilé technologie a koncept Smart Cities. Podílí se na tvorbě plánů a strategií města v oblasti udržitelné dopravy a e-mobility, kde se snaží vybudovat širokou síť dobíjecích stanic EV. Jaromír zastupuje zájmy města v rámci iniciativy prg.ai, která mění Prahu v „superhub“ AI a rozvíjí partnerství mezi městem a akademickým sektorem v oblasti biotechnologií a kosmického výzkumu. Jaromír je držitelem titulu Mezinárodní management a právo. Má zkušenosti v oblasti financí, telco, inovací a startupů. Je úřadujícím předsedou České pirátské strany v Praze a ve volném čase rád běhá a hraje na saxofon v kapele „Mizmar“.

 • Šoupal

  CZ

  VÍT
  ŠOUPAL

  Moderátor, vedoucí konzultant v Detecon International

  x

  Vít Šoupal

  Moderátor, vedoucí konzultant v Detecon International

  Od roku 2017 je Vit vedoucím konzultantem ve společnosti Detecon International. Zaměřuje se na digitalizaci, Internet of Things a Big data především z obchodního, marketingového a strategického pohledu. Vít se aktivně podílí na propagaci IoT a Big data na různých fórech a blozích. Byl vybrán jako jeden z Top pěti nejpropojenějších marketingových profesionálů DACH LinkedIn za rok 2015. Vedle své vášně pro sociální média, se též podílí na zahájení mentoringu jako je inovační akcelerátor ChallengeUp! pořádaný společnostmi Deutsche Telekom, Cisco a Intel v roce 2015 a 2016 nebo PowerUp! V roce 2017 pořádané společností InnoEnergy. Před tím než se připojil k Deteconu, vedl Vít evropský M2M/loT a Big Data marketing v Deutsche Telekom v Bonnu. Jeho tým úzce spolupracoval s inovačními jednotkami Telekom Group stejně jako s místními marketingovými a prodejními týmy v celé Evropě. Před vstupem do vedení společnosti Deutsche Telekom v Bonnu, získal Vít v roce 2012 rozsáhlé zkušenosti v oblasti telekomunikací, ICT, bankovnictví a prodejního byznysu. Strávil 7 let v T-Mobile Czech, v různých pozicích, jako vedoucí produktového managementu B2B a nových týmů pro rozvoj podnikání.

  Urban

  ES

  TRAIAN
  URBAN

  Ředitel, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  x

  TRAIAN URBAN

  Ředitel, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  Traian Urban, Ph.D., promoval na Universidad Complutense de Madrid v oboru politologie a mezinárodní vztahy a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na Evropských studiích. Dr. Urban pracoval na řadě vedoucích pozic se zaměřením na inovační strategii, rozvoj podnikání a projektové řízení. Před příchodem do EIT Urban Mobility, byl Dr. Urban aktivním investorem, členem představenstva a poradcem malých a středních podniků a startupů v kombinaci s vyučováním na akademické půdě a výzkumnými činnostmi. Dr. Urban je členem několika výborů a pracovních skupin se zaměřením na občanské otázky.

 • Hånell

  SWE

  FREDRIK
  HÅNELL

  Business Creation Director, EIT Urban Mobility

  x

  FREDRIK HÅNELL

  Business Creation Director, EIT Urban Mobility

  Fredrik Hånell je Business Creation Director v EIT Urban Mobility, což je iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) s cílem povzbudit pozitivní změny ve způsobu, jakým se lidé pohybují po městech, aby se z nich stala lepší místa. Fredrik má 25 let zkušeností zejména s provozováním a financováním veřejných a podílových technologických startupů jako generální ředitel, spoluzakladatel a podnikatel. Je držitelem titulu MBA z INSEAD ve Francii a MSc z inženýrské fyziky z KTH ve Švédsku.

  Plachá

  CZ

  JARMILA
  PLACHÁ

  Ředitelka ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o.

  x

  JARMILA PLACHÁ

  Ředitelka ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o.

  Jarmila Plachá je od roku 2017 ředitelkou ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o., dceřiné společnosti firmy ŠKODA AUTO. Cílem firmy je vývoj nových digitálních řešení pro mobilitu budoucnosti – naplňuje tak vizi mateřské firmy ŠKODA AUTO stát se poskytovatelem chytrých řešení mobility. Jarmila Plachá vystudovala Masarykovu univerzitu, VŠE a IEDC Bled School of Management, má více než 20 let zkušeností z telekomunikací a bankovnictví, kde působila v senior managementu mezinárodních firem a podílela se na jejich strategickém rozvoji. Má zkušenosti s vedení technologického akcelerátoru a investiční strategií do technologických firem. Dlouhodobě se věnuje strategii digitalizace firem včetně přípravy legislativního rámce, působila v několika pracovních skupinách na MPO jako expert pro digitalizaci a chytrou mobilitu. Téměř šest let pracovala v zahraničí, kde vedla mezinárodní týmy. Ve své stávající práci zaměřené na nové technologie a jejich využití pro rozvoj automobilového průmyslu a mobility využívá rovněž své zkušenosti z bankovnictví pro analýzu profitability nových byznysových modelů a valuaci technologických firem. Kromě technologií se věnuje finanční gramotnosti všeobecně – kromě jiného je členkou expertního týmu pro rozvoj strategie společnosti Yourchance, která se věnuje rozvoji finanční gramotnosti a finančního vzdělávání na školách.

 • Graetz

  DE

  SEBASTIAN
  GRAETZ

  Vedoucí projektu Digitální město v Lipsku

  x

  SEBASTIAN GRAETZ

  Vedoucí projektu Digitální město v Lipsku

  Sebastian Graetz je vedoucí projektu Digitální město v Lipsku. Působí jako projektový manažer hlavního partnera města Lipska v projektu Interreg Central Europe EfficienCE, jehož cílem je zlepšit veřejnou infrastrukturu ve středoevropských městech. Leipzig pracuje na plánování energeticky účinných služeb a infrastruktury veřejné dopravy na základě datové analýzy. Sebastian je vystudovaným stavebním inženýrem (Dipl. Ing.) z TU-Dresden a může se pochlubit zkušenostmi v oblasti ekonomického rozvoje a správy oblastí udržitelné mobility, obnovitelných zdrojů energie a odvětví energetické účinnosti.

  Beránek

  CZ

  JAROMÍR
  BERÁNEK

  Předseda výboru pro Smart City Prague

  x

  JAROMÍR BERÁNEK

  Předseda výboru pro Smart City Prague

  Jaromír Beránek je předsedou výboru pro IT a Smart City a členem zastupitelstva hlavního města Prahy, kam byl v roce 2018 zvolen za Českou pirátskou stranu. Zabývá se podporou inovací se zaměřením na pokročilé technologie a koncept Smart Cities. Podílí se na tvorbě plánů a strategií města v oblasti udržitelné dopravy a e-mobility, kde se snaží vybudovat širokou síť dobíjecích stanic EV. Jaromír zastupuje zájmy města v rámci iniciativy prg.ai, která mění Prahu v „superhub“ AI a rozvíjí partnerství mezi městem a akademickým sektorem v oblasti biotechnologií a kosmického výzkumu. Jaromír je držitelem titulu Mezinárodní management a právo. Má zkušenosti v oblasti financí, telco, inovací a startupů. Je úřadujícím předsedou České pirátské strany v Praze a ve volném čase rád běhá a hraje na saxofon v kapele „Mizmar“.

18:15 - 18:55 Introduction of best European Urban Mobility start-ups 2/2

 • HOP Ubiquitous (HOPU)

  HOP Ubiquitous (HOPU)

  Antonio Jara

  x

  HOP Ubiquitous (HOPU)

  Antonio Jara

  HOPU je řešení založené na datech pro plánování městského designu podporující rozhodování s přihlédnutím k vnímání člověka, změně klimatu a dopadu na kvalitu ovzduší. Využívá velkou sadu indikátorů a AI & IoT prostředků pro monitorování prostředí.

  Urban Radar

  Urban Radar

  Philippe Rapin, Geoffrey Bir

  x

  Urban Radar

  Philippe Rapin, Geoffrey Bir

  Urban Radar je cloudová platforma, která revolučním způsobem mění způsob, jakým města plánují svůj rozvoj, na základě poptávky po přepravě.

  EVIO - Electrical Mobility

  EVIO - Electrical Mobility

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  x

  EVIO - Electrical Mobility

  Carlos Almeida, Carlos Oliveira, João Barros, Pedro Gaspar

  Platforma EVIO poskytuje poskytovatelům různých druhů elektrické mobility (i v soukromých lokacích a sektorech) vícestranná řešení a služby s přidanou hodnotou. Využívá portfolio služeb v oblasti elektrických služeb.

  NÜWIEL GmbH

  NÜWIEL GmbH

  Natalia Tomiyama, Fahad Khan

  x

  NÜWIEL GmbH

  Natalia Tomiyama, Fahad Khan

  NÜWIEL poskytuje udržitelné a spolehlivé řešení pro přepravu zboží v městských oblastech pomocí přívěsů na elektrická kola, které zajišťují rozvoz zboží v poslední míli.

 • Breeze Technologies

  Breeze Technologies

  Robert Heinecke, Sascha Kuntze

  x

  Breeze Technologies

  Robert Heinecke, Sascha Kuntze

  Breeze Technologies je lídrem v oboru moderních senzorů pro měření kvality vzduchu, dat a analýzu. Posouvá hranice vývoje senzorů pro monitorování prostředí.

  ChargeX GmbH

  ChargeX GmbH

  Tobias Wagner, Johannes Engeln, Michael Masnitza

  x

  ChargeX GmbH

  Tobias Wagner, Johannes Engeln, Michael Masnitza

  ChargeX vyvíjí modulární řešení nabíjení elektromobilů. Jejich první produkt Aqueduct umožňuje cenově dostupný základ a flexibilní rozšiřování rozsáhlé infrastruktury pro nabíjení.

  Ottopia

  Ottopia

  Amit Rosenzweig, Alan Jowett

  x

  Ottopia

  Amit Rosenzweig, Alan Jowett

  Společnost Ottopia vyvíjí a poskytuje všechny klíčové technologie pro dálkové a bezpečné ovládání vozidel. Patentovaná platforma umožňuje lidem dálkově ovládat jakýkoli typ vozidla způsobem, který je bezpečný a elektronicky šifrovaný.

 • HOP Ubiquitous (HOPU)

  HOP Ubiquitous (HOPU)

  Antonio Jara

  x

  HOP Ubiquitous (HOPU)

  Antonio Jara

  HOPU je řešení založené na datech pro plánování městského designu podporující rozhodování s přihlédnutím k vnímání člověka, změně klimatu a dopadu na kvalitu ovzduší. Využívá velkou sadu indikátorů a AI & IoT prostředků pro monitorování prostředí.

  Urban Radar

  Urban Radar

  Philippe Rapin, Geoffrey Bir

  x

  Urban Radar

  Philippe Rapin, Geoffrey Bir

  Urban Radar je cloudová platforma, která revolučním způsobem mění způsob, jakým města plánují svůj rozvoj, na základě poptávky po přepravě.

 • EVIO - Electrical Mobility

  EVIO - Electrical Mobility

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  x

  EVIO - Electrical Mobility

  Carlos Almeida, Carlos Oliveira, João Barros, Pedro Gaspar

  Platforma EVIO poskytuje poskytovatelům různých druhů elektrické mobility (i v soukromých lokacích a sektorech) vícestranná řešení a služby s přidanou hodnotou. Využívá portfolio služeb v oblasti elektrických služeb.

  NÜWIEL GmbH

  NÜWIEL GmbH

  Natalia Tomiyama, Fahad Khan

  x

  NÜWIEL GmbH

  Natalia Tomiyama, Fahad Khan

  NÜWIEL poskytuje udržitelné a spolehlivé řešení pro přepravu zboží v městských oblastech pomocí přívěsů na elektrická kola, které zajišťují rozvoz zboží v poslední míli.

 • Breeze Technologies

  Breeze Technologies

  Robert Heinecke, Sascha Kuntze

  x

  Breeze Technologies

  Robert Heinecke, Sascha Kuntze

  Breeze Technologies je lídrem v oboru moderních senzorů pro měření kvality vzduchu, dat a analýzu. Posouvá hranice vývoje senzorů pro monitorování prostředí.

  ChargeX GmbH

  ChargeX GmbH

  Tobias Wagner, Johannes Engeln, Michael Masnitza

  x

  ChargeX GmbH

  Tobias Wagner, Johannes Engeln, Michael Masnitza

  ChargeX vyvíjí modulární řešení nabíjení elektromobilů. Jejich první produkt Aqueduct umožňuje cenově dostupný základ a flexibilní rozšiřování rozsáhlé infrastruktury pro nabíjení.

 • Ottopia

  Ottopia

  Amit Rosenzweig, Alan Jowett

  x

  Ottopia

  Amit Rosenzweig, Alan Jowett

  Společnost Ottopia vyvíjí a poskytuje všechny klíčové technologie pro dálkové a bezpečné ovládání vozidel. Patentovaná platforma umožňuje lidem dálkově ovládat jakýkoli typ vozidla způsobem, který je bezpečný a elektronicky šifrovaný.

Změna v programu vyhrazena.

Konference bude v případě nepříznivých podmínek realizována zároveň online formou.

Registrace

PO CELÝ TÝDEN

DOPROVODNÉ UDÁLOSTI

Registrujte se
Více než 100 doprovodných událostí v regionech po celé České republice

PATRONI

 • TOMASZ
  WIATRAK

  Předseda představenstva společnosti Unipetrol

  x

  TOMASZ WIATRAK

  Předseda představenstva společnosti Unipetrol

  „V Unipetrolu hledíme za horizont a ve spojení s PKN Orlen se podílíme na budování prosperující a dlouhodobě udržitelné budoucnosti pro Českou Republiku. To je proč v našich dvou R&D centrech intenzivně pracujeme na inovativních postupech a řešeních. Například vyvíjíme biopaliva druhé generace, soustředíme se na chemickou recyklaci plastového odpadu pyrolýzou a testujeme ekonomicko-ekologické zdroje vodíkové energie. Je proto přirozené, že jsme generálním partnerem Týdne Inovací, který nabízí perspektivní cesty k zodpovědnému rozvoji.“

  Vlček

  ONDŘEJ
  VLČEK

  Generální ředitel společnosti Avast

  x

  ONDŘEJ VLČEK

  Generální ředitel společnosti Avast

  „Kyberzločin je dnes globálně nejrychleji rostoucí oblastí ilegální činnosti. Roste rychleji než pašování zbraní nebo drog. V Avastu každou minutu zastavujeme tisíce útoků cílící jak na běžné uživatele, tak i na firmy. Za těmito útoky stojí organizované skupiny a naším smyslem je tyto skupiny neustále porážet. Protože dnes ale tyto útoky často využívají umělou inteligenci a další sofistikované metody, musíme neustále zdokonalovat naše obranné technologie. Týden inovací spojuje inspirace a nové myšlenky s lidmi, kterým jde o lepší a bezpečnější budoucnost. A právě proto chceme být u toho.“

  TAŤÁNA
  LE MOIGNE

  Ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google

  x

  TAŤÁNA LE MOIGNE

  Ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google

  „Češi jsou národem kutilů, vynálezců, inženýrů, řemeslníků. Přišel čas to trochu prodat do světa. Díky internetu to nikdy dříve nebylo snazší. Pojďme už konečně sbírat olympijské medaile nejen za sport, ale i za inovace! Jsem ráda, že český Google je u toho, a držím palce všem, které baví posouvat svět kupředu.“

  TOMÁŠ
  SALOMON

  Předseda představenstva České spořitelny a.s.

  x

  TOMÁŠ SALOMON

  Předseda představenstva České spořitelny a.s.

  „Schopnost pružně se přizpůsobovat rychle se měnícímu okolí je v současnosti již nejen podmínkou úspěchu, ale také samotného přežití. Pro Českou spořitelnu je důležité představovat svým klientům produktové inovace a zároveň podporovat jejich vlastní inovační aktivity. I proto jsme patronem Týdne inovací, který je vhodnou platformou ke zviditelnění inovací a také inspirací pro jejich další uplatnění.“

 • Kysela

  PAVEL
  KYSELA

  Generální ředitel společnosti Adastra CZ

  x

  PAVEL KYSELA

  Generální ředitel společnosti Adastra CZ

  „Vše okolo nás se mění, rychleji než kdy jindy. Naše děti od mala slehkostí ovládají moderní technologická zařízení a my se musíme naučit využívat všechny benefity této zrychlující se doby. Vpráci i doma. My v Adastře věříme, že středobodem všech inovací jsou data a efektivní práce s nimi. Na nich budujeme firmy připravené pro digitální éru a jsme hybnou silou digitalizace v Česku i celém regionu. Proto jsme partnerem Týdne inovací, který představuje to nejlepší a nastiňuje trendy pro budoucí roky.“

  Petráček

  VOJTĚCH
  PETRÁČEK

  Rektor ČVUT v Praze

  x

  VOJTĚCH PETRÁČEK

  Rektor ČVUT v Praze

  „Inovace chápu jako vývoj vedoucí k vylepšování produktů nebo technologií. Je tedy na konci výzkumně-vývojového řetězce, nejblíže k uplatnění ve výrobě. ČVUT vytváří celou řadu perspektivních inovací v širokém spektru oborů. Například naši odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov vypravili do Spojených arabských emirátů systém S.A.W.E.R., který tam v reálných pouštních podmínkách zahájil zkušební výrobu vody ze vzduchu pomocí solární energie. Tato technologie bude prezentována v českém pavilonu na světové výstavě EXPO v Dubaji. Těším se, že další technologické inovace z ČVUT představíme na Týdnu inovací.“

  Vlček

  JAROSLAVA
  POKORNÁ
  JERMANOVÁ

  Hejtmanka Středočeského kraje

  x

  JAROSLAVA POKORNÁ JERMANOVÁ

  Hejtmanka Středočeského kraje

  „Inovace začínají v člověku, touhou něco změnit. Jsem pyšná na Středočeský kraj, který má silný inovační potenciál v regionálních firmách, vědecko-výzkumných organizacích, a hlavně v lidech. A právě ti nosí inovace v srdci.“

  Gajdoš

  MARCEL
  GAJDOŠ

  Generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko

  x

  MARCEL GAJDOŠ

  Generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko

  „Ve Visa investujeme do inovací dlouhodobě. Platby jsou dnes hlavně digitálním zážitkem a my proto klademe zvýšený důraz na bezpečí a pohodlí při placení. Aktivně zapojujeme bankovní sektor a spolupracujeme s oblastí fintechu, abychom mohli digitalizaci plateb urychlit. V letošním roce jsme například spojili síly se společností Plaid, která posílí naši pozici na poli finančních technologií. Našim klientům a partnerům jsme zpřístupnili procesingovou síť Visa a sdílíme s nimi naše produkty, nástroje a zkušenosti, a tím firmám pomáháme dále růst a prosperovat. Být součástí programu Týdne inovací 2020 je pro nás skvělou příležitostí, jak se zapojit do inspirativních diskusí s významnými osobnostmi z různých branží a zároveň stát u zrodu nových nápadů.“

 • Dvořáková

  RENATA
  DVOŘÁKOVÁ

  Ředitelka společnosti Oracle Czech

  x

  RENATA DVOŘÁKOVÁ

  Ředitelka společnosti Oracle Czech

  „Úspěšná inovace je obvykle založena na dobrém pochopení skutečných potřeb zákazníka. Pomáhá dělat věci jednodušeji, rychleji nebo pohodlněji. V Oracle pomáme inovovat pomocí nástrojů, které slouží k dobrému porozumění datům a snadnému nacházení nových souvislostí.“

  Šedivý

  JURAJ
  ŠEDIVÝ

  Generální ředitel a předseda představenstva společnosti CETIN

  x

  JURAJ ŠEDIVÝ

  Generální ředitel a předseda představenstva společnosti CETIN

  „Jako největší poskytovatel infrastruktury v České republice významně investujeme do výstavby a rozvoje sítí nové generace. Tyto sítě jsou základem pro široký rozsah inovací založených na cloud computingu, médiích, IoT a nových aplikací, které umožní přerod celých průmyslových odvětví a ekonomik. Zároveň jako telekomunikační operátor musíme přicházet s novou podobou operačních a obchodních modelů tak, aby odpovídaly rychle se měnícím potřebám našich zákazníků. Chápeme důležitost a sílu inovací, a proto jsem potěšen a poctěn tím, že mohu být jedním z patronů Týdne inovací, konference, která spojuje dohromady lidi se skvělým intelektem, transformativními nápady a řešeními.“

 • TOMASZ
  WIATRAK

  Předseda představenstva společnosti Unipetrol

  x

  TOMASZ WIATRAK

  Předseda představenstva společnosti Unipetrol

  „V Unipetrolu hledíme za horizont a ve spojení s PKN Orlen se podílíme na budování prosperující a dlouhodobě udržitelné budoucnosti pro Českou Republiku. To je proč v našich dvou R&D centrech intenzivně pracujeme na inovativních postupech a řešeních. Například vyvíjíme biopaliva druhé generace, soustředíme se na chemickou recyklaci plastového odpadu pyrolýzou a testujeme ekonomicko-ekologické zdroje vodíkové energie. Je proto přirozené, že jsme generálním partnerem Týdne Inovací, který nabízí perspektivní cesty k zodpovědnému rozvoji.“

  Šedivý

  ONDŘEJ
  VLČEK

  Generální ředitel společnosti Avast

  x

  ONDŘEJ VLČEK

  Generální ředitel společnosti Avast

  „Kyberzločin je dnes globálně nejrychleji rostoucí oblastí ilegální činnosti. Roste rychleji než pašování zbraní nebo drog. V Avastu každou minutu zastavujeme tisíce útoků cílící jak na běžné uživatele, tak i na firmy. Za těmito útoky stojí organizované skupiny a naším smyslem je tyto skupiny neustále porážet. Protože dnes ale tyto útoky často využívají umělou inteligenci a další sofistikované metody, musíme neustále zdokonalovat naše obranné technologie. Týden inovací spojuje inspirace a nové myšlenky s lidmi, kterým jde o lepší a bezpečnější budoucnost. A právě proto chceme být u toho.“

 • TAŤÁNA
  LE MOIGNE

  Ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google

  x

  TAŤÁNA LE MOIGNE

  Ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google

  „Češi jsou národem kutilů, vynálezců, inženýrů, řemeslníků. Přišel čas to trochu prodat do světa. Díky internetu to nikdy dříve nebylo snazší. Pojďme už konečně sbírat olympijské medaile nejen za sport, ale i za inovace! Jsem ráda, že český Google je u toho, a držím palce všem, které baví posouvat svět kupředu.“

  TOMÁŠ
  SALOMON

  Předseda představenstva České spořitelny a.s.

  x

  TOMÁŠ SALOMON

  Předseda představenstva České spořitelny a.s.

  „Schopnost pružně se přizpůsobovat rychle se měnícímu okolí je v současnosti již nejen podmínkou úspěchu, ale také samotného přežití. Pro Českou spořitelnu je důležité představovat svým klientům produktové inovace a zároveň podporovat jejich vlastní inovační aktivity. I proto jsme patronem Týdne inovací, který je vhodnou platformou ke zviditelnění inovací a také inspirací pro jejich další uplatnění.“

 • Kysela

  PAVEL
  KYSELA

  Generální ředitel společnosti Adastra CZ

  x

  PAVEL KYSELA

  Generální ředitel společnosti Adastra CZ

  „Vše okolo nás se mění, rychleji než kdy jindy. Naše děti od mala slehkostí ovládají moderní technologická zařízení a my se musíme naučit využívat všechny benefity této zrychlující se doby. Vpráci i doma. My v Adastře věříme, že středobodem všech inovací jsou data a efektivní práce s nimi. Na nich budujeme firmy připravené pro digitální éru a jsme hybnou silou digitalizace v Česku i celém regionu. Proto jsme partnerem Týdne inovací, který představuje to nejlepší a nastiňuje trendy pro budoucí roky.“

  Petráček

  VOJTĚCH
  PETRÁČEK

  Rektor ČVUT v Praze

  x

  VOJTĚCH PETRÁČEK

  Rektor ČVUT v Praze

  „Inovace chápu jako vývoj vedoucí k vylepšování produktů nebo technologií. Je tedy na konci výzkumně-vývojového řetězce, nejblíže k uplatnění ve výrobě. ČVUT vytváří celou řadu perspektivních inovací v širokém spektru oborů. Například naši odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov vypravili do Spojených arabských emirátů systém S.A.W.E.R., který tam v reálných pouštních podmínkách zahájil zkušební výrobu vody ze vzduchu pomocí solární energie. Tato technologie bude prezentována v českém pavilonu na světové výstavě EXPO v Dubaji. Těším se, že další technologické inovace z ČVUT představíme na Týdnu inovací.“

 • Jermanová

  JAROSLAVA
  POKORNÁ
  JERMANOVÁ

  Hejtmanka Středočeského kraje

  x

  JAROSLAVA POKORNÁ JERMANOVÁ

  Hejtmanka Středočeského kraje

  „Inovace začínají v člověku, touhou něco změnit. Jsem pyšná na Středočeský kraj, který má silný inovační potenciál v regionálních firmách, vědecko-výzkumných organizacích, a hlavně v lidech. A právě ti nosí inovace v srdci.“

  Gajdoš

  MARCEL
  GAJDOŠ

  Generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko

  x

  MARCEL GAJDOŠ

  Generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko

  „Ve Visa investujeme do inovací dlouhodobě. Platby jsou dnes hlavně digitálním zážitkem a my proto klademe zvýšený důraz na bezpečí a pohodlí při placení. Aktivně zapojujeme bankovní sektor a spolupracujeme s oblastí fintechu, abychom mohli digitalizaci plateb urychlit. V letošním roce jsme například spojili síly se společností Plaid, která posílí naši pozici na poli finančních technologií. Našim klientům a partnerům jsme zpřístupnili procesingovou síť Visa a sdílíme s nimi naše produkty, nástroje a zkušenosti, a tím firmám pomáháme dále růst a prosperovat. Být součástí programu Týdne inovací 2020 je pro nás skvělou příležitostí, jak se zapojit do inspirativních diskusí s významnými osobnostmi z různých branží a zároveň stát u zrodu nových nápadů.“

 • Dvořáková

  RENATA
  DVOŘÁKOVÁ

  Ředitelka společnosti Oracle Czech

  x

  RENATA DVOŘÁKOVÁ

  Ředitelka společnosti Oracle Czech

  „Úspěšná inovace je obvykle založena na dobrém pochopení skutečných potřeb zákazníka. Pomáhá dělat věci jednodušeji, rychleji nebo pohodlněji. V Oracle pomáme inovovat pomocí nástrojů, které slouží k dobrému porozumění datům a snadnému nacházení nových souvislostí.“

  Šedivý

  JURAJ
  ŠEDIVÝ

  Generální ředitel a předseda představenstva společnosti CETIN

  x

  JURAJ ŠEDIVÝ

  Generální ředitel a předseda představenstva společnosti CETIN

  „Jako největší poskytovatel infrastruktury v České republice významně investujeme do výstavby a rozvoje sítí nové generace. Tyto sítě jsou základem pro široký rozsah inovací založených na cloud computingu, médiích, IoT a nových aplikací, které umožní přerod celých průmyslových odvětví a ekonomik. Zároveň jako telekomunikační operátor musíme přicházet s novou podobou operačních a obchodních modelů tak, aby odpovídaly rychle se měnícím potřebám našich zákazníků. Chápeme důležitost a sílu inovací, a proto jsem potěšen a poctěn tím, že mohu být jedním z patronů Týdne inovací, konference, která spojuje dohromady lidi se skvělým intelektem, transformativními nápady a řešeními.“

Autentické diskuze o vývoji proaktivních řešení

LET’S TALK ABOUT IT

Zajímá vás cesta k trvale udržitelnému rozvoji? Pátráte po skutečných faktech a kreativních řešeních, které se vymykají černobílému myšlení? Našli jste ten správný směr!

Unipetrol uvádí „Let’s talk about it” - sérii rozhovorů s experty a inovátory o trendech politiky udržitelnosti. „Let’s talk about it” je místo ke sdílení názorů, zkoumání neotřelých nápadů a necenzurované debatě o naší budoucnosti.

 • MERGING REVENUE WITH SUSTAINABILITY | ALAN THOMAS
  LIFE CYCLE ASSESSMENT | VLADIMÍR KOČÍ
 • CORPORATE CIRCULAR SYMBIOSIS | CARINA SUNDQVIST
  PLASTIC RECYCLING | MICHAL BABIČ
 • SEAWEED SOLUTIONS | ALEXANDER GOLBERG
  WASTE AS RESOURCE | CYRIL KLEPEK
 • A FUTURE WITHOUT MICROPLASTICS | ANNA DU
  BIO-PLASTICS | PETRA INNEMANOVÁ
 • HYDROGEN FUEL | ALEŠ DOUCEK
  THE PLASTIC AGE | JOSEF JANČÁŘ
 • CIRCULAR ECONOMY | VOJTĚCH VOSECKÝ
  STORY-DRIVEN CHANGE | LUKÁŠ SEDLÁČEK
 • MERGING REVENUE WITH SUSTAINABILITY | ALAN THOMAS
 • LIFE CYCLE ASSESSMENT | VLADIMÍR KOČÍ
 • CORPORATE CIRCULAR SYMBIOSIS | CARINA SUNDQVIST
 • PLASTIC RECYCLING | MICHAL BABIČ
 • SEAWEED SOLUTIONS | ALEXANDER GOLBERG
 • WASTE AS RESOURCE | CYRIL KLEPEK
 • A FUTURE WITHOUT MICROPLASTICS | ANNA DU
 • BIO-PLASTICS | PETRA INNEMANOVÁ
 • HYDROGEN FUEL | ALEŠ DOUCEK
 • THE PLASTIC AGE | JOSEF JANČÁŘ
 • CIRCULAR ECONOMY | VOJTĚCH VOSECKÝ
 • STORY-DRIVEN CHANGE | LUKÁŠ SEDLÁČEK

Vydejte se s Michaelem Londesboroughem do útulné kavárny, poznejte zajímavé osobnosti a odhalte nuance principu udržitelného rozvoje.

VÍCE O LET’S TALK ABOUT IT
FUELLED BY UNIPETROL

PARTNEŘI

Za podpory

Generální partner

Hlavní partneři

Gold partneři

Silver partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři

Technologický partner

Obnovitelnou energii dodává

Oficiální auto

Hlavní akademický partner

Ve spolupráci s

O POŘADATELI

„V European Leadership & Academic Institute (ELAI) již devět let aktivně podporujeme vzdělávání a inovace ve všech společenských oblastech. Realizujeme Týden inovací České republiky. Naše workshopy vedou přední osobnosti českého byznysu. Věříme ve vzájemnou inspiraci a osobnostní růst skrze předávání reálných zkušeností. Naším mottem je Aim Higher!, tak s námi pojďte mířit výš!“