geometric graphic
Innovation week 2021 logo

Prohlídka laboratoří NTC a prezentace nového řešení pro nedestruktivní testování (NDT) bodových svarů

Datum: 14. 10. 2021
Čas: 14:00 - 19:00 hod.
Místo konání: Plzeňský kraj

Pořadatel

Výzkumné centrum NTC - Západočeská univerzita logo

Výzkumné centrum NTC - Západočeská univerzita

Kontakt:

Dita Sládková
T: 735 715 894
E: sladkova@ntc.zcu.cz

Přednášející:

prof. Ing. Milan Honner, Ph.D

Výzkumné centrum NTC - Západočeská univerzita

Prohlídka vybraných laboratoří NTC a prezentace nového řešení pro nedestruktivní testování (NDT) bodových svarů - LabIR Spot WELD. Výzkumné centrum NTC využilo více jak 20 let zkušeností v oblasti infračervených technologií a v úzké spolupráci s Chropyňskými strojírnami  představí nové originální řešení založené na kombinaci ověřených postupů a nejnovějších vědeckých poznatků. Toto testování je odlišné oproti ostatním NDT metodám, neboť charakterizuje svar z pohledu vedení tepla, přičemž zohledňuje homogenitu materiálu a tepelné odpory rozhraní. Rovněž reflektuje unikátní charakteristiky svaru, jako jsou odvedené teplo a opticko-tepelná stopa. Hlavní výhodou daného řešení jsou krátké měřicí časy, nutnost přístupu k dílu pouze z jedné strany a bezkontaktní inspekce. Toto inovativní řešení je určené především pro výstupní kontrolu v průmyslové výrobě, například v oblasti automotive.